De partij eist een duidelijker aanpak van de asielproblematiek. "Ieder bestuursniveau wordt op dit moment overstelpt door de plotse toename van asielzoekers. Een antwoord bieden op deze problematiek vraagt een rationele aanpak. Het gevoel wint het soms van het verstand, onder invloed van de emotionele berichtgeving", zegt communicatieverantwoordelijke Deweerdt van N-VA Roeselare.
...