In het centrum van de stad zijn er meerdere eenrichtingsstraten waar fietsers zich in beide richtingen mogen voortbewegen. En dat roept bij Siska Rommel (N-VA) toch enkele vragen op. "Fietsers mogen dus tegen de rijrichting in fietsen", zegt ze. "In de praktijk zorgt dit voor gevaarlijke situaties. Zo worden aanrijdingen vaak pas op het nippertje vermede...