Het gouden leeuwtje cultuur werd uitgereikt aan de toneelkring Ware Vreugd uit Waardamme. Zij zijn een lerende vereniging die via vorming streeft naa...

Het gouden leeuwtje cultuur werd uitgereikt aan de toneelkring Ware Vreugd uit Waardamme. Zij zijn een lerende vereniging die via vorming streeft naar ontwikkeling en steeds theater brengt met mensen van eigen bodem. Het Gouden Leeuwtje Sport was voor KBBC Oostkamp. Jaar na jaar zet de basketbalclub sterke prestaties neer en brengen ze kampioenstitels naar Oostkamp. De Gouden Leeuw Heemkunde prijkt voortaan in het lokaal van Heemkundige kring Hertsberge. Zij zorgen ervoor dat het verleden voor de toekomst bewaard blijft en dat met het nodige respect voor het waardevolle en de alledaagse dingen uit het verleden. Albert Verhaege kreeg voor zijn meer dan 46 jaar als perscorrespondent een Gouden Leeuwtje Levenslange Bijdrage. (GS - foto GS)