Ook voor N-VA is luchtkwaliteit belangrijk, onderstreept Brecht Vermeulen. "Meten vermijdt dat foute beweringen tot slechte beleidsdaden kunnen leiden. Dat de stad initiatieven neemt om metingen te doen, juichen we toe. Maar de aanpak is wel zeer amateuristisch. Bij dit meetproject zijn er te veel zaken misgelopen. Er werd meer dan 5.000 euro uitgegeven op basis van één enkele offerte, de helft van de toestellen werd nooit opgehaald en tien tot twintig procent van de toestellen heeft zelfs fabricagefouten. ...

Ook voor N-VA is luchtkwaliteit belangrijk, onderstreept Brecht Vermeulen. "Meten vermijdt dat foute beweringen tot slechte beleidsdaden kunnen leiden. Dat de stad initiatieven neemt om metingen te doen, juichen we toe. Maar de aanpak is wel zeer amateuristisch. Bij dit meetproject zijn er te veel zaken misgelopen. Er werd meer dan 5.000 euro uitgegeven op basis van één enkele offerte, de helft van de toestellen werd nooit opgehaald en tien tot twintig procent van de toestellen heeft zelfs fabricagefouten. Het stadsbestuur vond dat die fabricagefouten 'te verwachten' waren, maar plaatste de bestelling toch. Als je voor zo'n 1.000 euro aan onbruikbare elektronica ontvangt, moest je de leverancier in gebreke stellen."Brecht Vermeulen stoort zich aan de concrete uitwerking van het AiRsl. "Tijdens de kick-off op 24 oktober kon je als Roeselarenaar de gratis meters in elkaar zetten en meenemen naar huis. De stad was van plan om nog een bijkomende bestelling te plaatsen, maar dat was duidelijk een verkeerde inschatting: amper 45 mensen hebben een meter opgehaald. Meer dan de helft ligt momenteel stof te vergaderen in een Roeselaars depot. Bovendien is slechts bij 28 personen van die 45 het toestel ook actief.""AiRsl zou een van de projecten moeten zijn in het kader van de zogenaamde Klimaatswitch. Al die initiatieven zijn vermeld op een speciale website van het stadsbestuur. De Klimaatswitch bevat veel kleinschalige projecten, met bijzonder weinig deelnemers buiten het ons-kent-onsgroepje en heeft bijgevolg met weinig maatschappelijke impact. Het lijkt er op dat de verpakking belangrijker is dan de inhoud. Een ernstig lokaal klimaatbeleid zou op inhoud en resultaten moeten gericht zijn."