N-VA lanceert twee jonge vrouwen op plaats twee

Maaike De Vreese © GF
Redactie KW

Op plaatsen twee van de nationale N-VA-lijsten verschijnen twee nieuwe namen: Maaike De Vreese uit Brugge op de Vlaamse lijst en Yngvild Ingels uit Menen op de federale lijst.

Beide zijn topmedewerkers op de gewezen kabinetten van respectievelijk Theo Francken en Jan Jambon.

Sinds 2008 werkt Maaike De Vreese bij de federale Dienst Vreemdelingenzaken. Ze ondersteunde als expert de politie en inspectiediensten op het terrein bij operationele acties rond illegale tewerkstelling, mensenhandel en -smokkel.

In 2014 startte Maaike op het kabinet van voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken als veiligheidsadviseur. Ze volgde er onder andere de gedwongen terugkeer van personen in illegaal verblijf op en de dossiers die een link hebben met Justitie: Het verhogen van de repatriëringen van criminele illegalen, het intrekken van de verblijfsstatus van personen die strafbare feiten pleegden en de opvolging van incidenten openbare orde en nationale veiligheid waarbij vreemdelingen betrokken waren, behoorden tot haar prioriteiten.

Verder was ze op het kabinet ook bevoegd voor de aanpak van transitmigranten en zette hiervoor een integrale en multidisciplinaire aanpak op met alle betrokken actoren zoals lokale en federale politie, referentiemagistraten, de Dienst Vreemdelingenzaken… Ook bereidde ze voor de Staatssecretaris ontradings- en informeringsmissies voor.

Maaike is criminologe van opleiding en studeerde aan de Universiteit van Gent waar ze bijkomend een lerarenopleiding volgde. Ze is geboren in Brugge en als zus van twee broers heeft ze steeds haar mannetje moeten staan. Ze heeft twee kindjes. Haar warm gezin en familie is voor haar het allerbelangrijkst. Sinds haar kindertijd is dansen haar passie. ‘Mens sana in corpore sano’, daarom gaat ze regelmatig lopen.

“Het is met grote trots en heel veel enthousiasme dat ik kandidaat-parlementslid ben voor N-VA. Ik ben bijzonder dankbaar voor de mooie kans die ik krijg om de partij te vertegenwoordigen bij de komende verkiezingen”, zo zegt Maaike.

Haar goede voornemen was om in 2019 een marathon te lopen, gezien de nieuwe uitdaging zal dit een politieke marathon worden.

Yngvild Ingels

Yngvild Ingels
Yngvild Ingels© GF

Yngvild is een jonge mama van twee uit Lauwe (Menen). Ze studeerde sociologie aan de universiteit van Gent. Na een eerste werkervaring in een Rode Kruis-opvangcentrum, ging ze aan de slag bij het federaal Crisiscentrum als projectleider noodplanning en crisisbeheer.

Veiligheid in de ruime zin van het woord en de samenwerking tussen de verschillende disciplines werden haar stokpaardjes. Van overstromingen tot nucleaire noodsituaties, de Mexicaanse griep, terrorisme, etc. De diversiteit van onderwerpen zorgden ervoor dat ze een brede kennis en bijhorend netwerk kon opbouwen binnen het veiligheidsapparaat.

In 2014 waagde ze de sprong naar het kabinet van voormalig Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Jan Jambon. Eerst als adviseur crisismanagement, later als directeur Binnenlandse Zaken. Yngvild is een expert in de domeinen van private veiligheid, identiteitsfraude, bestuurlijke handhaving en werkte mee aan de ontwikkeling van tools zoals de app 112 en Be Alert. Ze is ook Regeringscommissaris voor de NV ASTRID, die verantwoordelijk is voor de communicatie tussen de hulp- en veiligheidsdiensten.

Met deze jonge, dynamische vrouw kiest West-Vlaanderen volop voor vernieuwing en inhoud.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.