Op de gemeenteraad vorige maandag vond er opnieuw een felle discussie plaats over de Kortrijkse moskee. Een debat waarin burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD) stelde dat een erkenning losstaat van een bouwaanvraag om straks de winkel Bio-Planet om te vormen tot een gebedshuis annex islamitisch cultureel centrum. "Een moskeebestuur hoeft geen erkenning op zak te hebben om een bouwaanvraag te doen. Dat is wettelijk niet verplicht. Als stadsbestuur kunnen we dus niets eisen. Wel is het zo dat de stadscoalitie aan de vzw Ata...

Op de gemeenteraad vorige maandag vond er opnieuw een felle discussie plaats over de Kortrijkse moskee. Een debat waarin burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD) stelde dat een erkenning losstaat van een bouwaanvraag om straks de winkel Bio-Planet om te vormen tot een gebedshuis annex islamitisch cultureel centrum. "Een moskeebestuur hoeft geen erkenning op zak te hebben om een bouwaanvraag te doen. Dat is wettelijk niet verplicht. Als stadsbestuur kunnen we dus niets eisen. Wel is het zo dat de stadscoalitie aan de vzw Atakwa heeft gevraagd om die erkenning te krijgen."Toen de fractieleiders van SP.A en N-VA, coalitiepartners van Open VLD, nog eens stelden dat ze akkoord gingen met de mening van de burgemeester, vroeg Maarten Seynaeve - onafhankelijk raadslid, maar al een paar jaar lid van N-VA - het woord. "Ik snap dit niet, dit is totetrekkerij. N-VA stelt dat er zonder erkenning geen nieuwe moskee in de Brugsesteenweg kan komen. Nu hoor ik hier iets anders." Waarna hij boos de raadzaal verliet.Ondertussen lijken de plooien bij N-VA Kortrijk gladgestreken. Lijsttrekker Axel Ronse: "Maarten vond dat er te weinig nadruk werd gelegd op het belang van die erkenning. Wij zien een erkenning van de vzw Atakwa als een eerste belangrijke stap. Het moskeebestuur moet voor ons dus eerst een erkenning krijgen voor het een bouwaanvraag kan indienen om de site Bio-Planet te verbouwen. Al weten we wel dat het een niets met het ander heeft te maken.""Open VLD hecht ook veel belang aan een erkenning, maar je mag niet vergeten dat we momenteel in een impasse zitten", pikt Vincent Van Quickenborne in. "Vlaams minister Homans (N-VA) erkent al een jaar geen moskeeën meer. De procedure wordt herzien. Het is nu afwachten. Als we weten dat de nieuwe regelgeving eraan komt wanneer de bouwaanvraag wordt ingediend, kunnen we het moskeebestuur vragen om eerst voor de erkenning te gaan. Indien dat niet zo is, zal de aanvraag zonder erkenning worden behandeld."Axel Ronse stelt dat minister Homans afhankelijk is van KU Leuven. "De universiteit voert momenteel een studie uit over alle aspecten van een erkenning. Die zal eind dit jaar, begin 2019 klaar zijn. Maar dan moet de aanbevelingen nog in een wettelijk kader gegoten worden, moeten instanties hun goedkeuring geven... Wellicht zal de nieuwe procedure pas in het najaar van 2019 toegepast kunnen worden.""Dat er wel degelijk nood was aan een nieuwe procedure, hebben de voorbije jaren uitgewezen. Liesbeth Homans heeft sinds haar aantreden als minister van Binnenlands Bestuur al enkele moskeeën in Limburg gesloten omdat ze bepaalde voorwaarden overtraden", besluit Axel Ronse, die in het Vlaams Parlement zetelt.