N-VA Kortrijk haalt uit naar Vlaams Belangers na 11 juliviering: “Schaamteloze kaping”

Olaf Verhaeghe

Piet Lombaerts, de kersverse voorzitter van de Kortrijkse N-VA-afdeling, heeft in een open brief hard uitgehaald naar lokale Vlaams Belangers. Eerder deze week was al ophef ontstaan over de prominente aanwezigheid van Aurélien Verhassel op de 11 juliviering aan de Groeningekouter. “Wouter Vermeersch en Carmen Ryheul hebben uitdrukkelijk en ostentatief blijk gegeven van hun sympathie en respect voor deze extremist en crimineel”, is Lombaerts scherp. “Een storm in een glas water”, reageert Wouter Vermeersch. “Wij nemen afstand van alle vormen van geweld.”

Dat Aurélien Verhassel naast federaal parlementslid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) op de eerste rij van de 11 juliviering in Kortrijk plaatsnam, zorgde de voorbije dagen voor veel vragen. Hoe kwam deze Franse extreemsrechtse en voor geweldpleging veroordeelde crimineel zo prominent in beeld, vroegen velen zich af.

Een ongelukkige samenloop van omstandigheden, grotendeels te wijten aan de snelheid waarmee het praktische luik op poten moest worden gezet, pleitte het organiserende Guldensporencomité. Enkel de plaatsen voor burgemeester Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) en minister-president Jan Jambon (N-VA) waren voorbehouden, andere aanwezigen schoven aan. Het Guldensporencomité had Verhassel vooraf dus allerminst zo’n prominente plaats aangeboden.

Zowel burgemeester Van Quickenborne als schepen Philippe De Coene (SP.A) waren niet te spreken over de plek van Verhassel. “Dit straalt slecht af op onze stad”, klonk het. Het schepencollege van Kortrijk besliste daarop om niet alleen het protocol volgend jaar strakker in handen te nemen, maar ook de hele organisatie van de 11 juliviering nauwgezet op te volgen.

Traditie doelbewust ontsierd

In een open brief komt N-VA Kortrijk-voorzitter Piet Lombaerts woensdag terug op wat er vrijdagavond aan de Groeningekouter is gebeurd. Hij wijst met een beschuldigende vinger richting de lokale Vlaams Belang-afdeling. “Dat de meest prominente plaatsen worden ingenomen met respect voor de Kortrijkse traditie en een zekere protocollaire rangorde is voor velen een evidentie. Een kwestie van gezond verstand”, stelt hij. “Vlaams Belang oordeelde hier echter anders over en heeft deze mooie traditie doelbewust en op een schofterige wijze ontsierd door de Franse extremist Verhassel te laten plaatsnemen op de eerste rij. Meer nog, de federale en Vlaamse parlementsleden van de partij gaven zelfs voorrang aan hun kompaan.”

Piet Lombaerts, huidig voorzitter van N-VA Kortrijk.
Piet Lombaerts, huidig voorzitter van N-VA Kortrijk.© a-JVGK

Lombaerts verwijt Vlaams Belang dan ook opzettelijk de foutieve indruk te willen wekken van sympathie van het Guldensporencomité en andere aanwezige bezoekers voor figuren als Aurélien Verhassel. “Wouter Vermeersch, Carmen Ryheul en Dries Van Langenhove – en bij uitbreiding hun hele partij – hebben uitdrukkelijk en ostentatief blijk gegeven van hun respect voor deze extremist en crimineel. Ze hebben hem zelfs dezelfde sokken laten dragen…”, aldus de N-VA-voorzitter nog.

Zoveelste provocatie

“Wij verwerpen deze schaamteloze en respectloze kaping van een pluralistische manifestatie. Deze manier van werken doet denken aan de minder geraffinneerde wijze waarop men destijds manu militari een dodenherdenking als de IJzerbedevaart veroverde en voor eeuwig ontsierde”, stelt Lombaerts. “Dit is de zoveelste provocatie van Vlaams Belang, die past in een strategie van aanzet tot verdeeldheid en haat.”

De Kortrijkse N-VA-voorzitter roept het stadsbestuur, waar zijn partij deel van uitmaakt, op om het Guldensporencomité te ondersteunen in haar zelfstandige werking en vraagt partijen als SP.A en Groen tot slot ook om actief deel te nemen aan de Vlaamse feestdag. “Scheer alle oprecht overtuigde Vlamingen niet over dezelfde kam en doe hen zo oneer aan. Door dat te doen, speel je Vlaams Belang net in de kaart.”

Wouter Vermeersch, kopstuk van Vlaams Belang Kortrijk en Kamerlid.
Wouter Vermeersch, kopstuk van Vlaams Belang Kortrijk en Kamerlid.© JVGK

Vlaams Belang-kopstuk Wouter Vermeersch is niet onder de indruk van de woorden van Piet Lombaerts. “Dit is een storm in een glas water”, reageert hij. “Ik, noch mijn collega’s, noch de partij onderhouden formele banden met Aurélien Verhassel. Hij was ook niet uitgenodigd door ons. Ik wil me toch richten aan zij die nog twijfel wil zaaien of met modder wil gooien, zoals N-VA Kortrijk hier doet met dit bij de haren getrokken schrijfsel vol complotten over sokkendracht. Vlaams Belang neemt afstand van elke vorm van (politiek) geweld.”

“Dries (Van Langenhove, red.) kreeg een bericht van Aurélien Verhassel, die elk jaar aanwezig is bij 11 julivieringen, of hij er ook zou zijn. Ze hebben dan inderdaad afgesproken aan de ingang”, aldus Wouter Vermeersch nog. “Trouwens, Stad Kortrijk regelde het protocol al. Ik heb afgelopen donderdag ook de komst van mijn Vlaams Belang-collega’s correct gemeld aan de stadsdiensten. Niet van Verhassel, want die man ken ik niet. Het stadsbestuur – met N-VA – heeft in deze duidelijk haar werk niet gedaan. De realiteit is dat men de 11 juliviering in het stadhuis niet eens ernstig neemt.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.