Het voorstel om elke raad op te nemen of via livestreaming uit te zenden, werd enkel en alleen door de oppositieleden goedgekeurd. Mark Pollentier (N-VA) opperde dat men gebruik moet maken van de moderne middelen om de afstand tussen burger en politieke besluitvorming te verkleinen en duidelijkheid te scheppen...