Het voorstel om elke raad op te nemen of via livestreaming uit te zenden, werd enkel en alleen door de oppositieleden goedgekeurd. Mark Pollentier (N-VA) opperde dat men gebruik moet maken van de moderne middelen om de afstand tussen burger en politieke besluitvorming te verkleinen en duidelijkheid te scheppen...

Het voorstel om elke raad op te nemen of via livestreaming uit te zenden, werd enkel en alleen door de oppositieleden goedgekeurd. Mark Pollentier (N-VA) opperde dat men gebruik moet maken van de moderne middelen om de afstand tussen burger en politieke besluitvorming te verkleinen en duidelijkheid te scheppen in de debatten. De meerderheid ging echter niet in op het voorstel.Daarnaast stelde N-VA voor om de gezinsbelasting weer van 150 naar 100 euro te brengen. Ook vroeg N-VA, voor wat betreft de brouwerijsite, voor eens en altijd duidelijkheid over de ramingen van alle verwachte kosten en uitgaven met daarnaast de bekomen subsidies.Brief van de gouverneurDe Kraks en hun supporters startten om 21.30 uur dan maar alleen hun receptie op de gang buiten de raadszaal. Intussen wou Rita Tyvaert (Eerlijk en Bezorgd) toch nog een extra toelichting bij het overschot van 760.000 euro dat onlangs terugkeerde van het OCMW naar de gemeente. Burgemeester Toon Vancoillie (Open VLD) repliceerde. "U zult het waarschijnlijk nooit snappen! Ik heb ongelijk, de gouverneur heeft ongelijk en waarschijnlijk zal volgens u binnenkort de koning ook ongelijk hebben." Daarop las hij het antwoord van de gouverneur voor: "Het overschot bij het OCMW dateert al van het moment waarop mevrouw Tyvaert zelf OCMW-voorzitter was. Ze had zelf de sleutel in handen om dat geld te gebruiken. Als gouverneur wil ik mevrouw Tyvaert vragen om me omtrent deze materie niet meer te schrijven."(JDK)Lees ook over deze gemeenteraad in Krant van West-Vlaanderen, De Weekbode Torhout