N-VA Knokke-Heist noemt geveltaks een pestbelasting

Redactie KW

Schepen van lokale economie Kris Demeyere liet vorige week een ballonnetje op over de geveltaks. Maar oppositiepartij N-VA veroordeelt die taks. “Het is een pestbelasting.”

“De N-VA pleit al langer voor meer ondersteuning van de handelaars. Het is de N-VA die al jaren belevingswinkelstraten voorstelt“, stelt Cathy Coudyser, fractieleidster voor N-VA. “Onder andere de Lippenslaan moet heraangelegd worden en we willen, samen met de handelaars, acties ondernemen zoals avondshopping, shoppingweekends en -activiteiten, sfeervollere eindejaaracties of belevingen die inspelen op ons toeristisch evenementenaanbod.”

“Handelaars moeten we ondersteunen. Niet nog meer belasten. Wij zullen ons dus verzetten tegen elke vorm van pestbelasting. Bovendien voerden we recent de leegstandstaks in. Volgens het budget 2020 brengt dat 400.000 euro in het laatje. Ook het vernieuwde parkeerbeleid zorgt voor 2,5 miljoen euro netto bijkomende middelen voor de gemeentekas. Met deze middelen moeten we, samen met de handelaars in de kernwinkelgebieden, eindejaaracties en andere belevingsmomenten creëren. N-VA roept de middenstandsorganisaties Unizo Knokke, Heist en Westkapelle op om een standpunt in te nemen rond de geveltaks en om eventuele alternatieven te bestuderen.”

N-VA denkt ook zelf al aan een constructief alternatief en haalt de mosterd daarvoor in Sluis. “Indien objectief, uit cijfers, zou blijken dat er bijkomende gemeentemiddelen nodig zijn, dan kunnen we nadenken over een handelaarsfonds. Dat fonds wordt evenwichtig beheerd door handelaars uit elk kernwinkelgebied en vertegenwoordigers van de gemeente. Tegenover elke euro van de handelaars steekt de gemeente een extra euro bij. Dit fonds beslist dan autonoom welke handelskernversterkende acties men onderneemt, hoe en waar men dat organiseert en hoeveel men daarvoor uitgeeft.” (DM)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.