https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

N-VA Houthulst: “Meisjes lastiggevallen, drugs en afval op skatepark”

Tom Gheeraert

Op de gemeenteraad van Houthulst van donderdagavond kaartte oppositiepartij N-VA de overlast op het skatepark aan. Volgens Julie Descheppere worden er meisjes lastiggevallen en is er een drugsproblematiek. Schepen Jeroen Vandromme relativeerde de problemen en zei dat de politie er zeker drie keer week patrouilleert.

Met een toegevoegd agendapunt vroeg Julie Descheppere (N-VA) om de overlast op het skatepark op de vrijetijdscampus van Houthulst kordaat aan te pakken. “Er worden meisjes lastiggevallen door groepen jongeren, drugsgebruik, afval…”, haalde Descheppere enkele van de overlastproblemen aan.

Zwerfvuil

Schepen van Jeugd Jeroen Vandromme (CD&V) relativeerde echter de overlast. “U doet nu net alsof alle criminaliteit van Houthulst daar samenkomt, maar we mogen ons ook niet door casuïstiek laten leiden”, aldus Vandromme. “We hebben contact gehad met de familie van het meisje dat werd lastiggevallen. Zij hebben dat verhaal enigszins genuanceerd, dus we moeten opletten dat we hier geen verhalen de wereld insturen die niet helemaal stroken met de feiten. Er is effectief een probleem met afval en we zijn daaraan aan het werken. In het begin dachten we dat het probleem gekoppeld was aan sluikstorten, maar dat is niet het geval. Het komt effectief doordat de vele gebruikers daar nu eenmaal veel vuiligheid achterlaten. Enerzijds is het positief dat er veel volk komt en er hun afval achterlaten, anderzijds willen we ook dat de site er proper bij ligt. Daarom hebben we de frequentie voor het leegmaken van de vuilbakken al verhoogd.”

Hangplek

“Wat de drugs betreft. Iedereen weet dat het skatepark een hangplek geworden is voor jongeren”, vervolgde Jeroen Vandromme. “We stellen wel vast dat die problematiek daardoor weggetrokken is uit de wijken. Wij zijn van mening dat jongeren recht hebben op een plaats voor zichzelf. Je kan je de vraag stellen of kinderen wel moeten buiten zijn na 23 uur, maar de realiteit is nu eenmaal zo. De burgemeester heeft al aan de politie gevraagd om er meer te patrouilleren en dat wordt nu ook gedaan. Minstens drie keer per week passeert er een patrouille.”

Sociale controle

“Het is niet dat ene geval van meisjes die lastig gevallen worden”, reageerde Julie Descheppere nog. “Ik heb verschillende meisjes gehoord en ik heb een dochter in die leeftijdscategorie. We zeggen niet dat er niets aan gedaan wordt, maar willen toch een kordatere aanpak. Kan de stadswacht of de zaalwachter van de sportcampus daar niet meer passeren?”

“In de namiddag is er altijd een zaalwachter aanwezig en hij doet verschillende keren zijn toer”, antwoordde Jeroen Vandromme. “De reden dat we daar het skatepark ingericht hebben is omdat de sociale controle daar groot is. Je hebt de kinderopvang overdag en de padel ’s avonds. Ik zou vooral aanraden dat mensen die overlast ondervinden klacht indienen. Is het niet bij de politie, dan kan het ook altijd bij de zaalwachter.”

“We vragen om proactief optreden en niet te wachten tot er iets gebeurt”, kwam ook N-VA-fractieleider Filip Vanhevel nog tussen. “Ik ben er ook al enkele keren geweest om de padelvelden te gebruiken. Beroepshalve werk ik met jongeren uit die leeftijdscategorie, maar daar hangt er toch een ‘lastig’ sfeertje. We willen daarmee zeker niet de skaters stigmatiseren. Het zijn ook niet alleen jongeren, maar ook jongvolwassen die daar een beetje de macho afhangen.”

Paardendreef

Verder keurde de gemeenteraad de gemeenteraad de kosteloze overdracht van een deel van de Paardendreef goed. Van het recyclagepark tot de beek is de paardendreef nu eigendom van de gemeente waardoor de gemeentelijke diensten ook kunnen instaan voor het onderhoud van de onverharde weg.

Rioleringsproject

De gemeenteraad keurde ook de tweede fase goed van het erosie- en rioleringsproject in de Nieuwstraat, Mosselstraat, Noordstraat en Akkerstraat. “Vier jaar geleden realiseerden we in samenwerking met VMM en Infrax een erosiebestrijdingsproject waarbij de Nieuwstraat voorzien werd van een gescheiden riolering”, legde schepen Erik Verbeure (CD&V) uit. “Daarbij kwam de riolering uit in een gracht die uitmondt in de Noordstraat. Daar loopt het water in twee bufferbekkens. Met deze tweede fase wordt een gescheiden stelsel gerealiseerd in een deel van de Noordstraat, Akkerstraat en Mosselstraat. Het vuil water zal via een pompstationnetje teruggepompt worden naar de riolering van de Nieuwstraat. Het proper water gaat naar de Beukelbeek dat daar ontspringt. De kostprijs bedraagt 584.270 euro, waarvan 118.861 euro voor rekening van de gemeente. De rest wordt gesubsidieerd door VMM en Infrax. De duurtijd van de werken wordt geschat op 70 dagen. Momenteel zijn de onteigeningen al volop aan de gang.” (TOGH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.