Immanuel De Reuse (Vlaams Belang): "De oppositie redt vanavond de democratie in onze stad. We dienden een aanvraag in voor een gemeenteraad op de eerste dag die mogelijk was. Dat was morgen woensdag 3 april om 20 uur. Jammer genoeg gaat het informeren van de pers en het publiek voor de oppositie op de hoogte te brengen. En dat betreuren we. Wij zijn immers de legitieme vertegenwoordigers van de burger. Ik ben dus niet akkoord met de zitting van vandaag, want ze is illegaal. Normaal zou ik vanavond de gevraagde gemeenteraad van morgen voorbereiden. Wij nemen met Vlaams Belang niet actief deel aan deze gemeenteraad, maar zullen gewoon luisteren. We zullen onze inhoudelijke inbreng houden voor wanneer het beleidsplan aan de budgettaire realiteit getoetst wordt. Ik mis elementair respect voor deze gemeenteraad."

Brecht Vermeulen (N-VA) vervolgt. "Ik vraag me eveneens af of de gemeenteraad van vanavond wel geldig is. De bespreking van het bestuursakkoord zou pas op de gemeenteraad van mei op de agenda prijken. Net daarom hebben we gebruik gemaakt van ons recht om een extra gemeenteraad bij elkaar te roepen. Dit was, zoals collega De Reuse al zei, ten vroegste op woensdag 3 april. De fractieleiders van N-VA en Vlaams Belang werden niet gecontacteerd, enkel Filiep Bouckenooghe van Groen. Met de beste bedoelingen, dat wel."

'Goednieuwsshow'

Een tweede vraag die Vermeulen zich stelt: wordt hier een zitpenning voor toegekend? "Dat vroegen een pak burgers zich de voorbije dagen af. Maar die kost zou in het niets vervallen met de marketingkosten die gemaakt werden om het beleidsplan te promoten. Maar de decretale regels zijn niet gevolgd, dus moeten we hier officieus praten. Wij willen dus zeker geen zitpenning voor deze avond."

Immanuel De Reuse: "Blijkbaar gaat het informeren van pers en publiek voor op het debat met de oppositie, de legitieme vertegenwoordigers van de burger"

"Over Roeselare Vooruit dan. We hebben een matig participatietraject gezien, maar jullie zeggen dat er veertig ontmoetingen gepland waren. Een uitgebreide website, een Facebookpagina, dat wel. Maar waar is de info over die veertig ontmoetingen? En waar is de informatie van de voorstellen die door de burger zijn ingediend? En zijn die er wel? Wat heeft dit hele traject gekost? Kan de meerderheid ons dit zeggen? En wie zijn de dienstenleveranciers van deze campagne. Ik vind enkel Focus-WTV terug, voor een bedrag van zo'n 59.000 euro. Moeten wij dit bestuursakkoord goedkeuren? Neen, dit zal ook wel zonder ons gebeuren. Wat er mij enerveert, is dat er heel veel geld is uitgegeven voor een goednieuwsshow, terwijl de details de komende maanden nog besproken moeten worden."

Filiep Bouckenooghe (Groen) gooit het over een andere boeg. "Ik sta liever stil bij het feit dat de oppositie een gemeenteraad samenroept. Dat wil iets zeggen. Rechts en links bundelen hiervoor de krachten, al zijn er verschillen van interpretatie. We zijn echter pas drie maanden ver en we schrijven al geschiedenis. Al hoeft die niet mooi te zijn. We geven een signaal dat de oppositie in Roeselare wel degelijk bestaat en dat we onze stem willen laten horen, zij het op de juiste momenten. Wij hebben ook een mening en daar moet de meerderheid tegen kunnen."

Plan nog niet definitief

Stefaan Van Coillie (fractieleider CD&V) neemt ook het woord. "Deze beleidsnota is er gekomen met veel inspraak van de burger en belangengroepen. Die is daarom nog niet definitief. Het is de bedoeling om dit akkoord toe te lichten in de verschillende commissies in mei en zullen in het najaar het financiële plaatje aan de gemeenteraad voorleggen. Volgens de oppositie doen we daar iets fout mee. Zijn we anders bezig dan in andere steden en gemeenten? Die doen net hetzelfde. In Ieper, waar N-VA mee bestuurt, staat de beleidsnota op de website van de stad. Daar valt te lezen dat ze in Ieper inspraak als speerpunt zien. 'Het is dan ook logisch dat we dit eerst aan de bevolking voorleggen. Daarna zullen er nog aanpassingen gebeuren. En we verwachten dat de oppositie hier ook zijn ding in doet', valt te lezen. Er is geen verschil met onze werkwijze. Het financieel meerjarenplan moet uiteindelijk goedgekeurd worden en dit wordt in het najaar aan de gemeenteraad voorgelegd."

Stefaan Van Coillie: "We doen net hetzelfde als in andere steden. Het financieel meerjarenplan wordt dit najaar aan de gemeenteraad voorgelegd"

Gerdi Casier (SP.A & De Vernieuwers) spreekt verzoenende taal. "Dit is een avond voor toenadering. We hebben respect voor de oppositie en willen tot verbinding komen. Negativiteit is een ideale voedingsbodem voor uitzichtloosheid. En dat willen we de Roeselarenaar niet aandoen. We willen hen dienen en helpen. Verbindend vooruit, dus."

Liselot De Decker (Open VLD) houdt het kort. "Laat ons een sterk inhoudelijk debat houden." Piet Delrue (Open VLD) vult aan en stelt dat de zitting wél rechtsgeldig is: "In de mail om deze gemeenteraad aan te vragen staat dat er een debat moet komen over de beleidsnota. Ik stel vast dat dit debat er komt voor de voorstelling van het beleidsplan en dat we dit vanavond kunnen doen."

Immanuel De Reuse (Vlaams Belang): "De oppositie redt vanavond de democratie in onze stad. We dienden een aanvraag in voor een gemeenteraad op de eerste dag die mogelijk was. Dat was morgen woensdag 3 april om 20 uur. Jammer genoeg gaat het informeren van de pers en het publiek voor de oppositie op de hoogte te brengen. En dat betreuren we. Wij zijn immers de legitieme vertegenwoordigers van de burger. Ik ben dus niet akkoord met de zitting van vandaag, want ze is illegaal. Normaal zou ik vanavond de gevraagde gemeenteraad van morgen voorbereiden. Wij nemen met Vlaams Belang niet actief deel aan deze gemeenteraad, maar zullen gewoon luisteren. We zullen onze inhoudelijke inbreng houden voor wanneer het beleidsplan aan de budgettaire realiteit getoetst wordt. Ik mis elementair respect voor deze gemeenteraad."Brecht Vermeulen (N-VA) vervolgt. "Ik vraag me eveneens af of de gemeenteraad van vanavond wel geldig is. De bespreking van het bestuursakkoord zou pas op de gemeenteraad van mei op de agenda prijken. Net daarom hebben we gebruik gemaakt van ons recht om een extra gemeenteraad bij elkaar te roepen. Dit was, zoals collega De Reuse al zei, ten vroegste op woensdag 3 april. De fractieleiders van N-VA en Vlaams Belang werden niet gecontacteerd, enkel Filiep Bouckenooghe van Groen. Met de beste bedoelingen, dat wel."Een tweede vraag die Vermeulen zich stelt: wordt hier een zitpenning voor toegekend? "Dat vroegen een pak burgers zich de voorbije dagen af. Maar die kost zou in het niets vervallen met de marketingkosten die gemaakt werden om het beleidsplan te promoten. Maar de decretale regels zijn niet gevolgd, dus moeten we hier officieus praten. Wij willen dus zeker geen zitpenning voor deze avond.""Over Roeselare Vooruit dan. We hebben een matig participatietraject gezien, maar jullie zeggen dat er veertig ontmoetingen gepland waren. Een uitgebreide website, een Facebookpagina, dat wel. Maar waar is de info over die veertig ontmoetingen? En waar is de informatie van de voorstellen die door de burger zijn ingediend? En zijn die er wel? Wat heeft dit hele traject gekost? Kan de meerderheid ons dit zeggen? En wie zijn de dienstenleveranciers van deze campagne. Ik vind enkel Focus-WTV terug, voor een bedrag van zo'n 59.000 euro. Moeten wij dit bestuursakkoord goedkeuren? Neen, dit zal ook wel zonder ons gebeuren. Wat er mij enerveert, is dat er heel veel geld is uitgegeven voor een goednieuwsshow, terwijl de details de komende maanden nog besproken moeten worden."Filiep Bouckenooghe (Groen) gooit het over een andere boeg. "Ik sta liever stil bij het feit dat de oppositie een gemeenteraad samenroept. Dat wil iets zeggen. Rechts en links bundelen hiervoor de krachten, al zijn er verschillen van interpretatie. We zijn echter pas drie maanden ver en we schrijven al geschiedenis. Al hoeft die niet mooi te zijn. We geven een signaal dat de oppositie in Roeselare wel degelijk bestaat en dat we onze stem willen laten horen, zij het op de juiste momenten. Wij hebben ook een mening en daar moet de meerderheid tegen kunnen."Stefaan Van Coillie (fractieleider CD&V) neemt ook het woord. "Deze beleidsnota is er gekomen met veel inspraak van de burger en belangengroepen. Die is daarom nog niet definitief. Het is de bedoeling om dit akkoord toe te lichten in de verschillende commissies in mei en zullen in het najaar het financiële plaatje aan de gemeenteraad voorleggen. Volgens de oppositie doen we daar iets fout mee. Zijn we anders bezig dan in andere steden en gemeenten? Die doen net hetzelfde. In Ieper, waar N-VA mee bestuurt, staat de beleidsnota op de website van de stad. Daar valt te lezen dat ze in Ieper inspraak als speerpunt zien. 'Het is dan ook logisch dat we dit eerst aan de bevolking voorleggen. Daarna zullen er nog aanpassingen gebeuren. En we verwachten dat de oppositie hier ook zijn ding in doet', valt te lezen. Er is geen verschil met onze werkwijze. Het financieel meerjarenplan moet uiteindelijk goedgekeurd worden en dit wordt in het najaar aan de gemeenteraad voorgelegd."Gerdi Casier (SP.A & De Vernieuwers) spreekt verzoenende taal. "Dit is een avond voor toenadering. We hebben respect voor de oppositie en willen tot verbinding komen. Negativiteit is een ideale voedingsbodem voor uitzichtloosheid. En dat willen we de Roeselarenaar niet aandoen. We willen hen dienen en helpen. Verbindend vooruit, dus."Liselot De Decker (Open VLD) houdt het kort. "Laat ons een sterk inhoudelijk debat houden." Piet Delrue (Open VLD) vult aan en stelt dat de zitting wél rechtsgeldig is: "In de mail om deze gemeenteraad aan te vragen staat dat er een debat moet komen over de beleidsnota. Ik stel vast dat dit debat er komt voor de voorstelling van het beleidsplan en dat we dit vanavond kunnen doen."