"De polyvalente ruimte is het oorspronkelijke chalet waarvoor TC Gaverkasteel vragende partij was", verduidelijkte Mieke Ottevaere (N-VA). "Een terechte vraag gezien de relatie tussen de tennisclub en de huidige uitbaters van het Gaverkasteel zodanig vertroebeld is en er een oplossing moest komen om aan de vraag van de bloeiende club tegemoet te komen. Een vraag die wij met N-VA altijd gesteund hebben."
...

"De polyvalente ruimte is het oorspronkelijke chalet waarvoor TC Gaverkasteel vragende partij was", verduidelijkte Mieke Ottevaere (N-VA). "Een terechte vraag gezien de relatie tussen de tennisclub en de huidige uitbaters van het Gaverkasteel zodanig vertroebeld is en er een oplossing moest komen om aan de vraag van de bloeiende club tegemoet te komen. Een vraag die wij met N-VA altijd gesteund hebben.""Nu stellen we echter vast dat het oorspronkelijk voorziene budget bijna verdubbeld is: van 75.000 naar 145.000 euro. Een ruimte met een gelijkaardige functie had de tennisclub laten berekenen voor de helft van dat bedrag. Bij de bespreking van de aanpassing van de concessie van het restaurant heeft mijn collega Frieda Dejager al gesteld dat het kosten zijn die er eigenlijk niet moeten zijn. Er is echt niemand van de club die dergelijke chalet wil.""TC Gaverkasteel wil opnieuw een onthaalpunt waar ze hun leden en sympathisanten kunnen ontvangen en van waaruit performante clubwerking mogelijk is. Het lokaal van de brasserie is hiervoor ideaal. Een lokaal op dichte afstand van en met zicht op de terreinen is een must. We steunen dan ook de bemerking van CD&V-collega Jurgen Beke, die er tijdens de jongste bijeenkomst van de financiële commissie op wees dat 145.000 euro een smak geld is, en dit dient afgewogen te worden tegen een verbreking van de concessie.""N-VA Deerlijk vraagt daarom een onderzoek in te stellen naar de financiële gevolgen van de verbreking van de concessie en eventueel het bedrag van 145.000 euro aan te wenden om het contract te verbreken en het Gaverkasteel in zijn 'oorspronkelijke' vorm te herstellen. Dat tot eer en glorie van de Deerlijkse bevolking, gezinnen met kinderen en de plaatselijke tennisclub. Een plek waar iedereen welkom is.""De huidige concessie loopt tot 2029. Gaan we die polyvalente ruimte dan weer afbreken als de huidige concessiehouders er misschien volgend jaar of over een enkele jaren de brui aangeven en nieuwe uitbaters van de locatie er wel weer een bruisend geheel voor families willen van maken...? Wij willen nu volstrekte duidelijkheid. Hoeveel hebben de aanpassingswerken aan het oude conciërgebouw gekost? Wat zijn de jaarlijkse onderhoudskosten en dan spreken we nog niet van de dringend noodzakelijke toiletaanpassingen die er zitten aan te komen?"Er rijzen nog meer vragen: "durft het schepencollege zeggen hoeveel de verbouwingen en de afbraak van het horeca-gedeelte al hebben gekost en de gerechtskosten die hier al werden gemaakt? Durft men te zeggen hoe het staat met deze juridische veldslag? Durft het schepencollege zeggen hoeveel de verbouwingen van het kasteel tot een 'sociaal huis' op heden hebben gekost en wat het in de toekomst nog zal kosten om het sociaal huis opnieuw te verhuizen met de integratie van het OCMW? Daarom vragen wij een totaaloverzicht, een totaalplaatje van alle kosten, ook studie- en gerechtskosten, die er al gemaakt werden in deze dossiers.""N-VA Deerlijk vraagt de CD&V-meerderheid om deze geldverspilling op het Gaverdomein te stoppen. Wij vragen aan alle politieke partijen, meerderheid en oppositie, om samen naar een grondige en structurele oplossing te zoeken. Niemand in Deerlijk wenst een Gaverdomein zoals het nu is: de bevolking niet, de tennisclub niet en onze portefeuille ook niet", aldus Mieke Ottevaere. (DRD)