De provincie reikt de gemeenten een beleidskader aan om de vergunningsaanvragen van kleine windmolens te beoordelen. Dit kader zal meteen dienstig zijn om bij de provincie de beroepen tegen beslissingen van de gemeenten te beoordelen.
...