Voor Geert Van Tieghem is deze deontologische code onvolledig: "Onze stadsmedewerkers horen in de eerste plaats neutraal te zijn, als zij het publiek aan het loket ontvangen. Het hoort niet dat iemand met een vakbondsinsigne of zelfs een blauw-zwarte...

Voor Geert Van Tieghem is deze deontologische code onvolledig: "Onze stadsmedewerkers horen in de eerste plaats neutraal te zijn, als zij het publiek aan het loket ontvangen. Het hoort niet dat iemand met een vakbondsinsigne of zelfs een blauw-zwarte outfit de burgers te woord staat. Erger nog : stel dat iemand in paars-witte T-shirt de Bruggelingen neutrale dienstverlening moet aanbieden!""Opzichtelijke symbolen van politieke, syndicale of religieuze aard moeten verboden worden. Loketbedienden mogen geen keppeltjes of hoofddoeken dragen. Enkel voor wie niet rechtstreeks in contact komt met de burger, kan er een uitzondering gemaakt worden, op voorwaarde dat de stadsmedewerkers daarover afspraken kunnen maken."RespectBurgemeester Dirk De fauw (CD&V) ging niet in op dit voorstel: "De code is opgesteld door ons stadspersoneel. Directeur Colin Beheydt heeft codes van de Vlaamse overheid en andere gemeenten geconsulteerd en vergeleken. Het personeel zag geen reden om die clausule op te nemen in de code. Er staan wel waarden als kwaliteit, objectiviteit en respect in. Dat lijkt mij voldoende. Er zijn geen problemen, het heeft geen zin om moeilijkheden te creëren met een verbod op religieuze symbolen. Brugge is een verdraagzame stad."