Voor Geert Van Tieghem is deze deontologische code onvolledig: "Onze stadsmedewerkers horen in de eerste plaats neutraal te zijn, als zij het publiek aan het loket ontvangen. Het hoort niet dat iemand met een vakbondsinsigne of zelfs een blauw-zwarte...