N-VA Brugge vraagt uitstel bouw van expohal BRUSK ten voordele van Sint-Andreas

NV-A Brugge is bekommerd om het Sint-Andreasinstituut.© Davy Coghe
NV-A Brugge is bekommerd om het Sint-Andreasinstituut.© Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

Oppositiepartij N-VA vindt dat de bouw van de nieuwe expohal BRUSK in Brugge moet opgeschort worden totdat het Sint-Andreasinstituut zijn intrek genomen heeft in een nieuw schoolgebouw in de Jacobinessenstraat. Burgemeester Dirk De fauw noemt die houding plat populisme.

Volgens N-VA’ers Pol Van Den Driessche, Martine Bruggeman en Maaike De Vreese is de deal die het schoolbestuur met de Stad sloot onvoldoende: “We mogen de toekomst van Sint-Andreas niet op het spel zetten omwille van een politieke agenda. Het huidig stadsbestuur wil de nieuwe expohal BRUSK klaar hebben voor oktober 2024, de komende gemeenteraadsverkiezingen.”

Containers

De N-VA eist meer duidelijkheid over alle financiële aspecten van de transactie. “Werden de belangen van de school optimaal gewaarborgd? De aanvankelijke schatting van de waarde van het Sint-Andreasdomein was hoger. De school zal geld nodig hebben, als ze containers moet huren en tot klasgebouwen moet omvormen, in afwachting van de verhuis naar de Jacobinessenstraat”, stelt Pol Van den Driessche.

De oppositiepartij vraagt om een externe audit door het Agentschap Binnenlands bestuur, dat moet nagaan of de hele procedure wel beantwoordt aan de normen van goed openbaar bestuur: “Er zijn bezwaarschriften ingediend tegen de nieuwe school. Men kan toch niet verwachten dat de school financiële risico’s neemt vooraleer de omgevingsvergunning definitief verworven is. Overigens werd het huursubsidiedossier voor de nieuwbouw ingediend op basis van een capaciteit van 700 leerlingen. Nu telt de school 850 leerlingen.”

N-VA Brugge is vooral bezorgd over de omstandigheden waarin de leerlingen de komende maanden en jaren les zullen krijgen. “Twee keer verhuizen één keer tijdelijk en één keer definitief, is een slechte optie die problemen veroorzaakt. Het betekent dat de school wordt opgesplitst en verdeeld over verschillende plaatsen in de stad. Waar zullen die containers komen? Als men noodgedwongen kiest voor een overgangsperiode, verkiezen wij lessen in bestaande gebouwen. Mogelijks is er nog plaats in het Grootseminarie of in het VTI.”

Wachten?

“Er zou best gewacht worden met de verhuis naar de Jacobinessenstraat, tot de nieuwe school klaar is voor gebruik. De bewering dat dit zou leiden tot een verlies van Vlaamse overheidsmiddelen, is onjuist. Dat bevestigt het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. De subsidies voor de expohal BRUSK komen evenmin op de helling, bij tijdelijk uitstel. Voor Vlaams cultuurminister Jan Jambon is het evident dat BRUSK moet wachten tot de school klaar is. Even temporiseren en wijs handelen, moet ons drijven. Niet een electorale agenda met het oog op oktober 2024”, stellen Pol Van Den Driessche en zijn partijgenoten.

Populisme

Hoe reageren de Stad en het schoolbestuur? Volgens Doenja Van Belleghem, voorzitter van de vzw Sint-Andreasinstituut, zal de school het contract uitvoeren: “Onze directeur werkt aan een plan voor de overgangsperiode, daarin zijn containers niet aan de orde.”

Burgemeester Dirk De fauw noemt de houding van N-VA plat populisme: ”Deze partij heeft alle beslissingen omtrent BRUSK goedgekeurd in de gemeenteraad, inclusief de timing en de sancties, als de aannemer vertraging oploopt door fouten van de Stad. De N-VA heeft op Vlaams niveau voor de subsidiëring een timing opgelegd die strikt moet nageleefd worden, met als sanctie verlies van subsidie. Uitstel zou zware financiële gevolgen kunnen hebben voor de Stad. Deze partij probeert nu stemmen te recupereren van ongeruste leerkrachten en ouders.”

Relance

”De stad is de noden van de school absoluut niet uit het oog verloren. Daarom is de bouw van de tentoonstellingshal al met twee jaar uitgesteld, aanvankelijk zou die expohal in de Jakobinessenstraat komen.”

“Vanaf het begin was het duidelijk dat de school voor een tussenoplossing zou zorgen, nooit is daar anders over gecommuniceerd. De school is volop bezig aan het uitwerken van een kwalitatieve oplossing, de Stad zal daarin helpen waar ze kan.”

“BRUSK moet een cruciaal wapen vormen voor de toeristische relance van Brugge. Dat kun je niet plots even tegenhouden tegen alle gemaakte afspraken in”, aldus Dirk De fauw.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.