N-VA Brugge heeft gebrainstormd over de thema's Economie, Sociale Zaken, Senioren en Haven. De krachtlijnen van het kiesprogramma is voor die domeinen klaar.
...