Op de gemeenteraad van maandag speelden mondmaskers uiteraard een hoofdrol. Nadia Hendrickx (SP.A) vroeg welke inspanningen er worden geleverd naar uitreiking van mondmaskers toe. "We hebben via de provincie een aantal mondmaskers uitgedeeld aan de zorgsector en ook in samenwerking met Rotary werden er al uitgedeeld aan de hulpverlening. Tegen 20 mei zal elke inwoner van Jabbeke twee mondmaskers thuis bezorgd krijgen", reageerde burgemeester Daniël Vanhessche (CD&V).
...

Op de gemeenteraad van maandag speelden mondmaskers uiteraard een hoofdrol. Nadia Hendrickx (SP.A) vroeg welke inspanningen er worden geleverd naar uitreiking van mondmaskers toe. "We hebben via de provincie een aantal mondmaskers uitgedeeld aan de zorgsector en ook in samenwerking met Rotary werden er al uitgedeeld aan de hulpverlening. Tegen 20 mei zal elke inwoner van Jabbeke twee mondmaskers thuis bezorgd krijgen", reageerde burgemeester Daniël Vanhessche (CD&V)."Ik spreek als arts en moet de bevolking danken voor hun inspanningen. Wel sta ik met grote ogen te kijken hoe slecht de politiek het ervan afbrengt. Het is een kakofonie bij de hogere overheid. Maar ook lokaal kan het beter", meent Geert Orbie van N-VA. "Van het provinciaal depot gingen er 10.000 mondmaskers naar onze zorgverstrekkers, helaas zonder de nodige gebruiksaanwijzingen. Rotary Jabbeke kon via een contact FFP2-maskers aankopen en schonk die aan AZ Sint-Jan en AZ Sint-Lukas", aldus Geert Orbie."De gemeente Jabbeke besluit er evenveel te kopen voor de eigen zorgverstrekkers. Deze maskers blijken echter geen FFP2-maskers te zijn en beschermen de dragers dus onvoldoende. AZ Sint-Jan en AZ Sint-Lucas hebben deze maskers dus niet gebruikt als FFP2-maskers. De gemeente Jabbeke heeft tot op heden de zorgverstrekkers die deze maskers ontvingen nog steeds niet verwittigd van het kwaliteitsprobleem met de maskers. Dit is schuldig verzuim. Communiceer over welke mondmaskers het zijn én hoe ze moeten gebruikt worden", reageerde Geert Orbie. Eerstdaags komt er een schrijven van de gemeente over de reeds bezorgde maskers.Nog meer discussie was er rond het reeds lang aangekondigde initiatief vzw Snello, dat woonbegeleiding wil voorzien voor jongvolwassenen met een mentale beperking. De doelgroep zou zelfstandig kunnen wonen, mits de nodige begeleidingsondersteuning. In laatste instantie werd het dossier aangepast, zodat een voorstel tot het in erfpacht geven van het perceel langs de Bosweg in Snellegem voor deze vzw op heel wat weerstand stoot. "We willen deze vzw Snello ondersteunen. Daarom opteren we om deze grond ter beschikking te stellen via een erfpacht over 50 jaar. Daar kan men via het Fonds Toontjeshuis bouwvoorzieningen realiseren voor deze doelgroep en kan de vzw Snello dit uitbaten", vat burgemeester Daniël Vanhessche samen. Zowel SP.A, Groen, N-VA als het Vlaams Belang hadden dezelfde opmerkingen. Het dossier werd net voor de gemeenteraad gewijzigd en er zijn nog te veel onduidelijkheden. Alle oppositiepartijen vroegen dan ook de verdaging van het dossier. Ik had eerder reeds gevraagd om dit uit te stellen, maar nu komt het toch op de gemeenteraad", aldus Geert Orbie.Burgemeester Daniël Vanhessche hield voet bij stuk. "Als we rekening moeten houden met alle argumenten, dan komt dit dossier er nooit." Hij vroeg de stemming over vier punten: is men dit project genegen, is men akkoord om de grond via erfpacht ter beschikking te stellen, is men akkoord met de samenwerking met een zorgpartner en is men akkoord met de exploitatie door de vzw Snello. Reinhart Madoc (Vlaams Belang) huiverde voor een princiepsbeslissing, want 'zo kwam het bouwdossier naast de kerk van Varsenare ook tot stand'. Peter-Jan Hallemeersch (Groen) wil dergelijke voorziening liever niet in deze groenzone. Na vijf minuten onderbreking werd dan toch overgegaan tot de stemming over de door de burgemeester aangehaalde vragen. De oppositie deed niet mee. Achteraf reageerde Orbie woedend. "De vraag tot uitstel werd nooit ter stemming voorgelegd. Wel inhoudelijke vragen die eigenlijk niet op de gemeenteraad werden geagendeerd. Het gaat totaal niet op dat er op een gemeenteraad punten komen die we niet hebben kunnen bespreken. Wat een aanfluiting van de democratie." (PA)