Mobiliteit en fusieplannen op Pittemse gemeenteraad

De beperkte capaciteit en de gedeeltelijke permanenten inname door wagens van het parkeerterrein aan het kerkhof was ook nu weer aanleiding tot discussie over het parkeerprobleem aan de Pittemse school. © JG
Redactie KW

Tijdens de Pittemse gemeenteraad op maandagavond 7 november stelde oppositiepartij NPE zich openlijk vragen rond het vaak besproken mobiliteitsplan en de geruchten over fusiegesprekken met andere gemeenten.

Het waren ook dit maal de variapunten van oppositiepartij NPE die voor enige beroering zorgden tijdens de Pittemse gemeenteraad op maandagavond 7 november. Zo stelde oppositieraadslid Natalie Delmotte (NPE) zich vragen bij het reeds vaak aangekondigde mobiliteitsplan. “Wanneer we naar de verslagen van de raden kijken, zien we dat er al de volledige legislatuur aan het mobiliteitsplan gewerkt wordt. Wat is de stand van zaken op dit moment? Wanneer komt er participatie voor de inwoners? Een van de onderwerpen die hier zeker zal moeten in voorkomen, is de situatie rond de beide scholen. Vooral wat de Pittemse basisschool betreft blijven we ons vragen stellen bij het gebrek aan parkeermogelijkheden. De nieuwe parkeerplaatsen aan het kerkhof zijn vaak ingenomen door wagens die er de hele dag blijven staan. Is hier een oplossing voor ?”

Burgemeester Denis Fraeyman (CD&V) gaf hier antwoord op. “Aan het mobiliteitsplan werd een vierde pijler ‘circulatie’ toegevoegd, dat de andere drie hoofdpunten moet verbinden. Ik kan nu al meegeven dat tijdens de volgende gemeenteraad een voorstel voor de concrete uitwerking zal gedaan worden en dat de participatie voor begin volgend jaar zal zijn. Hiermee willen we het debat breder open trekken naar het grote publiek. Hierop aansluitend zal het plan dan verder uitgewerkt worden. Wat het parkeerprobleem betreft wil ik toch aangeven dat de auto en de hiermee gepaard gaande problemen pas als laatste in de rij van de aandachtspunten komen, na de voetgangers, de fietsers en het openbaar vervoer.”

Bestuurskrachtanalyse

Oppositieraadslid Christophe Vancoillie (NPE) stelde zich dan weer vragen bij de geruchten rond fusiegesprekken met andere gemeenten en vroeg burgemeester Denis Fraeyman dan ook om tekst en uitleg. “Het klopt inderdaad dat er verkennende gesprekken zijn met een aantal buurgemeenten, waarbij ik wel al kan aangeven dat de gemeente Wingene niet meer in aanmerking komt.” gaf de burgemeester aan.

“Persoonlijk ben ik van mening dat wanneer er een fusie komt dit met meer dan twee partijen zal moeten zijn. Ik kan ook al meegeven dat we in de nabije toekomst door een extern bureau een bestuurskrachtanalyse willen laten uitvoeren om na te gaan waar we zelf op dit moment staan, wat onze noden zijn in het geval van een fusie en wat onze eigen sterke punten zijn. Tot de resultaten hiervan gekend zijn, staan alle gesprekken on hold. Over een eventuele termijn voor een fusie kan en wil ik mij niet uitspreken. Dat zou in theorie nog deze legislatuur kunnen zijn, maar dan zou alles wel zeer snel moeten gaan. De deadline vanuit de overheid is immers één jaar voor de volgende lokale verkiezingen. Naast een fusie zijn er overigens nog mogelijkheden onder de vorm van samenwerkingsverbanden met andere gemeenten.” (JG)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier