Ook Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) had hierover een vraag ingediend, maar die kon niet behandeld worden omdat hij afwezig was.
...

Ook Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) had hierover een vraag ingediend, maar die kon niet behandeld worden omdat hij afwezig was.Martine Fournier (CD&V) vroeg de minister-president wat precies relatie is tussen de studie Metropolitaan Kustlandschap 2100 en het project Vlaamse Baaien. Studie waarbinnen, voor alle duidelijkheid, het onder water zetten van delen van de Westkust maar één van de vier scenario's is. "Op welke manier werd er interactie en informatie-uitwisseling tussen de teams van het Masterplan Vlaamse Baaien en Metropolitaan Kustlandschap 2100 georganiseerd ? En hoe zal u de conclusies van het Masterplan Vlaamse Baaien koppelen aan de nieuwe inzichten van Metropolitaan Kustlandschap 2100 ?"Bart Caron (Groen) onderstreepte eerst en vooral dat hij de voorliggende studie, ondanks alle heisa, een heel sterk en degelijk onderbouwd onderzoek vindt, dat erg nuttig is aan de vooravond van diverse strategische plannen die belangrijke keuzes moeten maken voor de toekomst. "De impact van de klimaatverandering zal groot zijn. Het landschap verandert grondig. Ontkenning lijkt ons geen goede strategie tegen het wassende water. Wel nadenken over onze toekomst", aldus Caron, die vroeg hoe de Vlaamse regering nu zal omgaan met deze studie Metropolitaan Kustlandschap 2100. "Komt er een breed maatschappelijk debat ? Zoja, wie wordt daarin betrokken ? Welk traject is voorzien in de politieke besluitvorming? Zal de Vlaamse regering zelf een voorkeur uitspreken voor één van de vier scenario's? Wanneer zou dat gebeuren?""Overleg opstarten""Het is de bedoeling dat we op basis van de conclusies van studie Metropolitaan Kustlandschap nu een uitgebreid stakeholdersoverleg zullen opstarten. In het najaar zullen we heel ruim communiceren over de conclusies van dit overleg", antwoordde Minsiter-president Geert Bourgeois (N-VA). "Er is door deze regering dus nog geen enkele beslissing genomen in welke richting ook, maar persoonlijk kan ik me, om humanitaire en economische redenen, niet voorstellen dat de Westkust onder water zou worden gezet."Verder gaf Geert Bourgeois nog mee dat er uiteráárd een link is tussen het de Masterplan Vlaamse Baaien en deze studie. "Al is het maar omdat de lange-termijndoelstellingen in het Masterplan Vlaamse Baaien ook het jaar 2100 als referentiepunt nemen. Tegen dat jaar wordt een verhoging van het stormvloedpeil met maar liefst 130 centimeter verwacht ! Vertegenwoordigers van het project Vlaamse Baaien zijn daarenboven betrokken bij de studie Metropolitaan Kustlandschap."Met het Masterplan Kustveiligheid uit 2011 is er eigenlijk geen relatie, zegt Geert Bourgeois. "Dat is beslist beleid, dat al in volle uitvoering is. Dat focust vooral op de zeewering en mikt op het jaar 2050. Waarin de verwachte stijging van het stormvloedpeil nog maar 30 cm bedraagt.""Keiharde realiteit"Er werd ook nog wat van gedachten gewisseld over de rol die de pers gespeeld heeft in de hele heisa rond die onderwaterzetting, waarbij Geert Bourgeois filosofisch opmerkte dat de pers nu eenmaal een lichte voorliefde heeft voor wat sensationele titels.Maar Martine Fournier was niet zo mild. "We moeten toch opletten om met zo'n zaken meteen naar de pers te stappen, want er is meteen al een impact merkbaar in de vastgoedsector. Ik heb mensen gehoord die eventueel een appartement zouden kopen aan de Westkust en die daar nu toch nog eens goed gaan over nadenken. Men kan daar misschien mee lachen, maar het is keiharde realiteit." (JRE)