Om die te halen, zal volgens Bourgeois iedereen de hand aan de ploeg moeten slaan. De Vlaamse regeringsleider wil zo'n Klimaattop aangrijpen om iedereen te mobiliseren.
...

Om die te halen, zal volgens Bourgeois iedereen de hand aan de ploeg moeten slaan. De Vlaamse regeringsleider wil zo'n Klimaattop aangrijpen om iedereen te mobiliseren.Volgens het Klimaatakkoord dat Vlaanderen, Brussel, Wallonië en de federale regering vrijdagavond overeenkwamen, moet Vlaanderen tegen 2020 15,7 procent minder broeikasgassen uitstoten, het aandeel hernieuwbare energiebronnen op 2,156 Mtep brengen en 18 procent energie-efficiënter zijn."Het zal veel inspanningen vergen om die doelstellingen te bereiken", verklaarde minister-president Bourgeois zondag in Het Nieuws op VTM, zowel van alle overheden, als van de bedrijven, landbouwers, het onderwijs, burgers, enzovoort. "Je kan moeilijk zeggen dat we de strijd voeren tegen de klimaatopwarming, en daar geen initiatieven tegenover stellen", voegt Bourgeois er in een gesprek met Belga aan toe.Daarom koppelde hij aan dat vooruitzicht het voornemen om samen met Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) een Vlaamse Klimaattop te organiseren. In 2012 riep Schauvliege al eens zo'n top in het leven, maar volgens de minister-president is het de bedoeling nu nog veel meer te mobiliseren. Hij meent dat de Klimaattop in Parijs een momentum biedt om door te gaan en alle sectoren bijeen te brengen. Bovendien verwacht hij dat de inspanningen tussen 2020 en 2030 nog groter zullen zijn. "We zijn begonnen aan een lang traject, daar moet een groot engagement tegenover staan."(BELGA)