Na de gemeenteraad van juli diende raadslid Jolien Lootens (N-VA) een klacht in bij minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA). Waarom? Omdat er volgens haar fouten gebeurd waren in die gemeenteraad. "De burgemeester en de OCMW-voorzitter weigerden te stemmen over de verdaging van de agendapunten rond de budgetwijziging en jaarrekening van het OCMW. De gemeenteraad weigerde ook een besluit omtrent bepaalde ICT-aankopen aan te passen. In het belang van de gemeente vraag ik de minister om duidelijkheid te scheppen omtrent deze decretale verplichtingen", zei Lootens toen.
...