Minister Homans treedt niet op na klacht Jolien Lootens (N-VA) over ‘bestuursfouten’

Jolien Lootens. © Foto Coghe

Liesbeth Homans (N-VA), minister van Binnenlands Bestuur, heeft laten weten niet op te treden na de klacht die Koekelaars gemeenteraadslid Jolien Lootens (N-VA) indiende. Ze was ervan overtuigd dat de burgemeester en OCMW-voorzitter fouten gemaakt hadden. “Wat de minister nu eigenlijk zegt, is dat de burgemeester door het rood reed, maar geen boete krijgt”, aldus Lootens.

Na de gemeenteraad van juli diende raadslid Jolien Lootens (N-VA) een klacht in bij minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA). Waarom? Omdat er volgens haar fouten gebeurd waren in die gemeenteraad. “De burgemeester en de OCMW-voorzitter weigerden te stemmen over de verdaging van de agendapunten rond de budgetwijziging en jaarrekening van het OCMW. De gemeenteraad weigerde ook een besluit omtrent bepaalde ICT-aankopen aan te passen. In het belang van de gemeente vraag ik de minister om duidelijkheid te scheppen omtrent deze decretale verplichtingen”, zei Lootens toen.

Nu reageert minister Homans in een brief, die burgemeester Patrick Lansens (SP.A) woensdag ontving, “geen redenen te hebben om op te treden in het kader van bestuurlijk toezicht”. “In mensentaal betekent dit dat de klachten van Jolien Lootens verworpen werden“, reageert Patrick Lansens (SP.A) tevreden. De burgervader van Koekelare had nochtans weinig twijfels over de goeie afloop van deze hele kwestie, al kreeg hij harde taal te verduren van Jolien Lootens. Het raadslid beweerde zelfs dat de burgemeester niet in staat was om deze juridische klacht te snappen. “Wij hebben correct gehandeld, zowel inzake de bespreking van de goedkeuring van de OCMW-rekening als in de budgetwijziging van de gemeente. Voor beide punten vond mevrouw Lootens dat deze niet konden worden besproken op die bewuste gemeenteraad begin juli. Volgens haar moesten die verdaagd worden.”

Burgemeester Patrick Lansens.
Burgemeester Patrick Lansens.© Foto Coghe

Jolien Lootens (N-VA) meende ook dat het gemeentebestuur de wetgeving op de overheidsopdrachten niet correct had toepast bij de uitbreiding van het ICT-netwerk en toebehoren. Maar ook hier zal minister Homans niet optreden. “Wel vraagt de minister aan de voorzitter van de gemeenteraad om in de toekomst telkens te laten stemmen over de vraag tot verdaging van een punt. Wij hebben daar geen enkel probleem mee en hebben dit principe al toegepast in de jongste gemeenteraad, na de heisa die er geweest is. Pure muggenzifterij waarover niemand anders ooit gevallen is, aangezien een stemming de facto toch hetzelfde resultaat oplevert. Ook vraagt de minister aan de algemeen directeur om meer aandacht te besteden aan een nauwkeurige omschrijving van de agendapunten en het ter beschikking houden van alle documenten. Ook daar hebben wij geen enkel probleem mee. Mocht gemeenteraadslid Lootens bepaalde stukken voordien hebben opgevraagd – in plaats van te wachten tot op de gemeenteraad – dan had zij die ook gekregen.”

“Tot slot ben ik van oordeel dat men beter eerst even nadenkt vooraleer men zware woorden als ‘een staaltje van administratief en politiek amateurisme’ (citaat van Jolien Lootens) in de mond neemt”, merkt burgemeester Patrick Lansens fijntjes op.

Reactie Lootens

“De klacht is niet verworpen, maar ontvankelijk en gegrond”, reageert het raadslid, dat zelf nog geen brief van de minister ontving en zich voor haar reactie baseert op het persbericht van de burgemeester. “De minister besliste om bestuurlijk niet op te treden. Met andere woorden: de burgemeester reed door het rood licht, maar krijgt geen boete. Het feit dat de burgemeester de verdagingen niet ter stemming voorlegde, was dus verkeerd. De burgemeester zei dat hij dat al 30 jaar zo deed. Wel, dan doet hij het al 30 jaar verkeerd en dat bevestigt de minister.”

“De minister vraagt in haar schrijven ook om meer aandacht te besteden aan een nauwkeurige omschrijving van de agendapunten en altijd alle documenten ter beschikking te houden van de gemeenteraadsleden”, aldus nog Jolien Lootens. “Ze vraagt dus eigenlijk om het amateurisme te stoppen. De tactiek van de burgemeester is zo doorzichtig dat het belachelijk is. Hij wil een welles-nietesspelletje uitlokken door bewust te liegen over de uitkomst van een klacht.” (BC/TV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.