Voor de grondige opknapbeurt gaat het vanzelfsprekend over een meerjarenplan. "Ik ben blij dat met deze eerste schijf van meer dan twee miljoen euro steun van de Vlaamse overheid het Belfort en de Lakenhalle van Ieper in ere hersteld wordt", zegt minister Diependaele. "Al sinds de 13e eeuw staan deze gebouwen als het ware symbool voor de trotse stad en voor onze gedeelde Vlaamse geschiedenis en identiteit. Willen we erfgoed behouden, dan moeten we het aanpassen aan hedendaagse noden voor de generaties na ons. Deze monumenten kunnen na de restauratie weer schitteren in hun volle glorie."
...

Voor de grondige opknapbeurt gaat het vanzelfsprekend over een meerjarenplan. "Ik ben blij dat met deze eerste schijf van meer dan twee miljoen euro steun van de Vlaamse overheid het Belfort en de Lakenhalle van Ieper in ere hersteld wordt", zegt minister Diependaele. "Al sinds de 13e eeuw staan deze gebouwen als het ware symbool voor de trotse stad en voor onze gedeelde Vlaamse geschiedenis en identiteit. Willen we erfgoed behouden, dan moeten we het aanpassen aan hedendaagse noden voor de generaties na ons. Deze monumenten kunnen na de restauratie weer schitteren in hun volle glorie."De totale investering in fase 1 - de restauratie van het belfort - bedraagt 4.329.796,30 euro. Hiervoor zijn ingrijpende stabiliteitswerken nodig zowel aan de binnen- als buitenkant van de toren. De architectenmaatschap JUXTA - ÁRTER is aangesteld als architect en voert de controle uit op de werken. De aannemer is Monument Vandekerckhove.Als voorbereiding werd de betonplaat gegoten voor de opstelling van de torenkraan en werd die gemonteerd op het Sint-Maartensplein. De stelling rond de toren wordt op dit ogenblik opgebouwd. In november gaan de draak en de top van de Belforttoren (spits & lantaarn) er in hun geheel af. Tijdens de werken zal een tijdelijk dak de romp van toren tegen waterinfiltratie beschermen. In 2021 gaan de werken onafgebroken verder. De vier arkeltorens en de houten structuur van de torenspits worden in januari gedemonteerd. Ook de beiaard wordt omzichtig gedemonteerd om in juli terug te worden gezet. Tussen februari en mei zijn interne structurele werken gepland aan de verschillende vloerplaten in de torenromp. Vanaf zomer 2021 wordt de toren zowel binnen als bovendaks opnieuw opgebouwd. In het najaar worden de arkeltorens en de spits gereconstrueerd. Het einde van de werken is voorzien begin 2022.Lees verder onder de foto.Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn een aantal geplande activiteiten voor Ieperlingen en bezoekers even on hold geplaatst. Stad Ieper volgt de situatie op de voet op en gaat na wat haalbaar is. Vast staat dat er een aparte website komt om de werken op de voet te kunnen volgen. Een groot scherm van 60 vierkante meter (6 x 10m) zal op de stelling niet alleen de vooruitgang van de werken projecteren maar tijdens de duur van de restauratie ook dienst doen als openluchtcinema voor Ieperlingen en toeristen.De draak krijgt voorlopig onderdak in het Yper Museum. Een volledig jaar zal deze eregast door het museum in de schijnwerpers worden gezet. Er komt vanaf november een gratis expositie waarbij de mooiste stukken uit de collectie - waarop de draak te zien is - worden tentoongesteld. Daarnaast verschijnt aan het eind van het jaar ook een geïllustreerd kinderboek waarin de Ieperse draak een hoofdrol speelt. Op de website en socialmediakanalen van het Yper Museum kan je vanaf november nieuwtjes rapen over de draak. Lees verder onder de illustratie."De Lakenhallen en het belfort van Ieper zijn wereldwijd een symbool van hoop en herstel na de verwoestingen van de oorlog", zegt schepen van Patrimonium Philip Bolle. "Want de Ieperlingen bouwden koppig 'hun' belfort opnieuw op, ook al wilden de Britten er een waardig oorlogsmonument van maken. Sinds 1999 behoort de belforttoren van Ieper samen met 31 andere belforttorens tot het Unesco Werelderfgoed. Dit betekent dat het gaat om 'erfgoed van een unieke en universele waarde voor de mensheid'. Naast de hoop van wederopbouw symboliseren de Lakenhallen en het belfort ook nog steeds het luisterrijke middeleeuwse verleden van de stad. Doorheen de geschiedenis en wisselende symbolieken is er altijd één constante: ze staan symbool voor de stad zelf. Wie Ieper zegt, ziet dit prachtige gebouw voor zich verschijnen. Dat was 700 jaar geleden zo en nu nog steeds. Daarom is het belangrijk dat we als stad zorg dragen voor dit symbolische gebouwencomplex. Stad Ieper is de minister dan ook heel dankbaar voor de belangrijke financiële steun vanuit Vlaanderen." Na de ondertekening van de restauratiepremie gingen schepen Bolle en minister Diependaele samen de lucht in via de imposante torenkraan die vorige week op het Sint-Maartensplein werd opgesteld. "Nochtans heb ik hoogtevrees. Mijn medewerkers weten dat en toch regelen ze zoiets", grapte de minister nog. (TOGH)www.ieper.be/restauratie-lakenhalle