Dat de samenstelling van de milieuraad werd vernietigd, was koren op de molen van Henk Heyerick (CD&V) die niet kon begrijpen waarom niet dringender een antwoord werd gegeven aan de gouverneur. Volgens burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte) zal het college een nieuw besluit nemen waarbij rekening zal gehouden worden met de opmerkingen van de gouverneur. Sally Cozijns (CD&V) vond het wel spijtig dat de gemeente Zulte nu tijdelijk zonder milieuraad zit.
...

Dat de samenstelling van de milieuraad werd vernietigd, was koren op de molen van Henk Heyerick (CD&V) die niet kon begrijpen waarom niet dringender een antwoord werd gegeven aan de gouverneur. Volgens burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte) zal het college een nieuw besluit nemen waarbij rekening zal gehouden worden met de opmerkingen van de gouverneur. Sally Cozijns (CD&V) vond het wel spijtig dat de gemeente Zulte nu tijdelijk zonder milieuraad zit.Schepen Michael Vandemeulebroecke (Open Zulte) gaf toelichting over de toetreding tot de nieuwe "Cultuurregio Leie Schelde". Hij had het ook over de werking van POLS, platform omgeving Schelde Leie, en de vaststelling dat vanaf 2020 de stad en de vijf gemeenten die bij POLS zijn bijstand krijgen van de gemeenten Zwalm en Kruisem.Schepen Frederic Hesterts (Open Zulte) anderzijds had het over de CO2-uitstoot en de geleverde inspanningen om deze in Zulte te beperken. Het windmolenproject en het omzetten van woonuitbreidingsgebied naar bos werd door de schepen ook gesignaleerd als een middel om de CO2-uitstoot in de toekomst te beperken.Burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte) gaf toelichting over de aanpassing van het gemeentelijk interventieplan en het opstellen van een nieuw KB aangaande nood-, en interventieplanning.Philippe Van Steenberghe (Open Zulte) vroeg in een toegevoegd punt om het opgepompte grondwater onder handen te nemen. Volgens de interpellant moet naar een oplossing gezocht worden om het opgepompte grondwater beter te gebruiken.Fauve Tack (Open Zulte) vroeg in een toegevoegd punt aandacht omtrent de sensibilisering van de rioolvervuiling. Zij maakte duidelijk dat sjablonen en spuitbussen kunnen besteld worden, om te gebruiken bij nieuwe of vernieuwde straten. Schepen Sophie Delaere (Open Zulte) antwoordde dat spuitbussen zullen aangekocht worden.Sally Cozijns (CD&V) betreurde in een toegevoegd punt de afgelasting door veiligheidsproblemen van de septemberactiviteit van "Open Jeugdwerk", een vereniging die 180 leden telt. Zij vroeg de jongeren met het nodige respect te behandelen. Schepen Vandemeulebroecke (Open Zulte) onderstreepte dat de aannemer zich aan de beloften zal houden en het nieuwe lokaal op 4 oktober moet instapklaar zijn. Daarna kan de leefweek van "Open Jeugdwerk" van start gaan.Henk Heyerick (CD&V) kreeg het op de heupen toen het door hem aangevraagd punt over het windmolenpark Zaubeek werd behandeld. Hij vond het een mysterie dat schepen Sophie Delaere (Open Zulte) plots uit de raadszaal was verdwenen. Er zou mogelijke belangenvermenging mee gemoeid zijn. Volgens de burgemeester is de industriezone de geschikte locatie voor het plaatsen van een windmolen. Naast de windmolen in Zulte komen er nog drie op het grondgebied van Kruisem.Heyerick vroeg de stemming rond de locatie en wenste ook een extern onderzoek. Zijn vraag werd verworpen door de meerderheid. Burgemeester Lagrange gaf als besluit mee dat de bestuursmeerderheid een gefundeerd advies zal uitbrengen zodat de provincie een weloverwogen besluit kan nemen over het windmolenproject waarvoor meer dan 300 bezwaren (niet allemaal van inwoners van Zulte) werden ingediend.(RMN)