In slechts enkele badplaatsen behoren de oorspronkelijke en alombekende verdwaalpalen met onder meer het huisje, de vis en de bal nog tot vaste waarden van het strandgebeuren. In Middelkerke kocht het vorig bestuur 30 stuks aan. "Maar die zijn na de zomer van vorig jaar blijven staan...

In slechts enkele badplaatsen behoren de oorspronkelijke en alombekende verdwaalpalen met onder meer het huisje, de vis en de bal nog tot vaste waarden van het strandgebeuren. In Middelkerke kocht het vorig bestuur 30 stuks aan. "Maar die zijn na de zomer van vorig jaar blijven staan, met alle gevolgen van dien", foetert oppositieraadslid Johan Töpke. "Na de zomervakantie is het traditie dat het strand volledig ontruimd wordt. Met dit keer een uitzondering: de verdwaalpalen die toch tijdens de drukke zomermaanden heel nuttig zijn, bleven de hele winter staan."Het raadslid onderwierp ze aan een inspectie. "Van de overwinterende palen blijkt dat er meer dan een derde geleden heeft onder de ondoordachte beslissing van het gemeentebestuur om ze te laten staan.""Sommige palen zijn bijna onder het zand verdwenen. Een is er zelfs afgekraakt en het ornament van een andere verdwaalpaal raakte zelfs letterlijk verdwaald. Het werd teruggevonden aan de waterlijn in Raversijde.""Er zal na de winter niet veel meer van overblijven, zeker niet nu er nivelleringswerken aan de gang zijn", vreest Töpke. "Niet bepaald een voorbeeld van goed bestuur." Schepen Tom Dedecker (Lijst Dedecker) reageerde tijdens de gemeenteraad en stelde dat volgens hem slechts een drietal palen het slachtoffer is geworden van een overwintering op het strand en dat alles netjes binnenhalen en een onderhoud geven veel meer zou kosten. (DVL)