Michèle Hostekint (SP.A) breekt lans voor kwalitatieve containerwoningen

Minister van wonen Liesbeth Homans (N-VA) is in principe niet tegen, zo bleek deze morgen in het Vlaams Parlement. Maar het mogen volgens haar geen hufterwoningen worden, zoals bijvoorbeeld in Nederland.


Dat was overigens ook helemaal niet de suggestie van Michèle Hostekint. “In het buitenland zijn er al heel wat voorbeelden van kwalitatieve en esthetisch en architecturaal verantwoorde woningen die zijn gemaakt van scheepscontainers. Zo’n vorm van wonen hoeft niet noodzakelijk als minderwaardig te worden beschouwd, ik denk integendeel dat het een eigentijds antwoord kan zijn op de grote schaarste aan bouwruimte waar Vlaanderen op afstevent. Mijn parlementaire medewerkster, zelf 25 jaar, is er alvast enthousiast over : wonen in een container is een goedkope én duurzame woonvorm, want je geeft een tweede leven aan afgedankte scheepscontainers. Maar hét grote voordeel is ongetwijfeld de moduleerbaarheid : je kan de woning laten meegroeien of krimpen volgens je eigen behoeftes, en je kan ze, tot op zekere hoogte, zelfs verplaatsen indien nodig.”

“Het zou ook een piste kunnen zijn in de sociale huisvesting, onder meer vanwege die moduleerbaarheid. We hebben de discussie al vaak gevoerd over de onderbezetting van woningen. Er wordt geopperd om een boete op te leggen aan mensen die wonen in een woning die te groot is, die niet meer is aangepast aan hun woonbehoeften. Dat vind ik geen goede manier. Dan worden mensen gestraft omdat hun kinderen het huis uit zijn en ze niet meer zo veel slaapkamers nodig hebben. Het alternatief is om te zoeken naar een andere woning. Dit zou het eventueel mogelijk maken om mensen wel in dezelfde woning en dezelfde buurt te kunnen laten wonen, zonder dat ze daarmee kansen en ruimte afnemen van andere sociale huurders.”

“Toch niet zo goedkoop”

Björn Anseeuw (N-VA) toonde zich minder enthousiast : “Als tijdelijke oplossing moet dat wel kunnen, bij renovatie bijvoorbeeld. Maar als definitieve woning heb ik er vragen bij. Voorbeelden uit het buitenland – Nederland, Polen, Denemarken – leren ons dat containerwoningen vooral worden gebruikt als woningen van de laatste kans. . Het prijsverschil met sociale huurwoningen is ook niet zo groot. Een containerwoning kost in Nederland ook al 833 euro per vierkante meter.”

Nu al gedeeltelijk

Minister Homans stelde voor in elk geval het onderzoek dienaangaande af te wachten dat recent door het Agentschap Ondernemen is opgestart en 18 maanden zal duren. “Maar ik zie wel een mogelijkheid om dat gedeeltelijk toe te passen, zoals dat nu al gebeurt bij sommige sociale huisvestingsmaatschappijen. Bij een renovatie van een appartement of woning of van een deel van de woning, bijvoorbeeld de keuken of de badkamer, kan er gebruik worden gemaakt van een container, waarin dan gekookt of gedoucht kan worden.”

“Maar ik vind het een waardevolle suggestie om te komen tot een meer rationele bezetting van de woonruimte. Het is echter niet mijn bedoeling om naar zogenaamde hufterwoningen te gaan, zoals dat in Nederland bestaat. Daar worden mensen die zich asociaal gedragen hebben in sociale woonwijken, gedropt in scheepscontainers in een of ander havengebied. Dat lijkt mij ook geen goed idee, en het was wellicht ook niet uw suggestie, mevrouw Hostekint.”

(JRE)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.