Mevrouw Stefaan Sintobin prijkt op Vlaams Belanglijst in… Luxemburg

© Frank Meurisse
Jos Remaut

Sandy Welsh, de vrouw van Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin, doet ook mee aan de verkiezingen van 26 mei, al zullen er maar weinig sympathisanten voor haar kunnen stemmen. Ze staat immers als eerste opvolger op de Kamerlijst voor de provincie Luxemburg.

Luxemburg zei u ? Jawel, u hoort het goed : bij wijze van stunt diende het Vlaams Belang voor het federaal parlement lijsten in in alle Waalse provincies. Al zit er ook een boodschap achter : “Hiermee wiilen we aanklagen dat Franstalige partijen nog alijd stemmen komen ronselen in Vlaams-Brabant”, stelt persverantwoordelijke Klaas Slootmans. “Het zou volgens ons bovendien een goede zaak zijn, mocht er zich in Wallonië een sterke rechts-nationalistische partij ontwikkelen die inzake immigratie, veiligheid en autonomie onze standpunten deelt. Onderzoek wees uit dat hiervoor een groot draagvlak is bezuiden de taalgrens. Een Vlaams Belang-initiatief kan hiertoe een eerste aanzet zijn.”

De in Wallonië ingediende lijsten bevatten telkens één effectieve kandidaat en enkele opvolgers. ‘Sandra Welsh’, zoals ze op het stemformulier zal staan, staat eerste opvolger voor de kieskring Luxemburg. Veel affiches van haar zullen daar overigens niet te zien zijn, want Vlaams Belang ziet deze actie louter symbolisch en zal daar geen campagne voeren. Niettemin heeft Sandy Welsh, een echte Brugse, wél politieke ervaring : ze is nog OCMW-raadlsid geweest in Izegem, waar ze tot twee jaar geleden woonde samen met haar man, die een geboren Izegemnaar is en daar een sleutelpositie bekleedde in de gemeenteraad. Nu woont het echtpaar in het centrum van Brugge.

Dat Vlaams Belang opkomt in Wallonië is overigens niet nieuw. Bij de federale verkiezingen in 2003 diende de partij, toen nog onder de naam Vlaams Blok, ook al een lijst in voor de kieskring Henegouwen. Het ging toen om een volledige lijst, waar echter niemand uit de provincie Henegouwen op stond. Ook de uitslag was toen eerder symbolisch : het Vlaams Blok behaalde 0,85 %.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.