"We voorzien een toren van tien meter hoog op de Meuleberg aan de kant van het waterreservoir", legde schepen Koen Tack (N-VA) op de gemeenteraad van woensdag 25 april uit. "Het wordt een volledig ander ontwerp dan dat van de toren die oorspronkelijk voorzien was tussen de Braam- en Tjampenstraat. Die was slechts vier meter hoog en dit ontwerp paste niet op d...

"We voorzien een toren van tien meter hoog op de Meuleberg aan de kant van het waterreservoir", legde schepen Koen Tack (N-VA) op de gemeenteraad van woensdag 25 april uit. "Het wordt een volledig ander ontwerp dan dat van de toren die oorspronkelijk voorzien was tussen de Braam- en Tjampenstraat. Die was slechts vier meter hoog en dit ontwerp paste niet op de nieuwe plaats op de Meuleberg.""Door de bezwaren van de omwonenden en vooral de onmogelijkheid om subsidies te krijgen omdat het zicht op de toren geen 360 graden bedroeg, werd de beslissing genomen om de toren op de Meuleberg te plaatsen. Er werd met een drone nagegaan welke de beste hoogte was en tien meter bleek daarvoor ideaal te zijn."De toren bestaat uit een betonwand waarlangs een trap in profielstaal met verzinkte looproosters wordt aangebracht. Die zal tot twintig personen kunnen dragen. De toren is ontworpen door Jos Dewolf van BVBA Netarchitectuur uit Gent. "Het is zeker de bedoeling dat de toren niet te sterk binnen het landschap en de omgeving zal opvallen. Men wil dit oplossen door de toren met groen, zoals klimop of andere materialen, aan te kleden. Dit wordt nu nog samen met de ontwerper bekeken", aldus Koen Tack.De strook grond langs het waterreservoir aan de Meuleberg, die eigendom is van de gemeente, is echter niet breed genoeg voor de voet van de toren die voor de nodige stabiliteit moet zorgen. Daarom heeft de gemeente heel recent een intentieovereenkomst met De Watergroep gesloten, waarbij deze laatste een recht van opstal aan de gemeente Anzegem verleend voor het gebruik van enkele meters grond.Men hoopt de bouw in de loop van dit jaar nog te kunnen starten, om het uitkijkplatform uiterlijk tegen Pasen 2019 te kunnen openen. (GBA)