De voorwaarden voor het gunnen voor het aanstellen van een 'ontwerper infrastructuur' werden unaniem goedgekeurd. hetzelfde resultaat was er ...

De voorwaarden voor het gunnen voor het aanstellen van een 'ontwerper infrastructuur' werden unaniem goedgekeurd. hetzelfde resultaat was er voor de aanleg van nieuwe riolering, nieuwe wegenis, het bufferbekken, een fietsdoorsteek en een groenzone in de verkaveling in de Bonestraat (site WZC Sint-Vincentius). Wat de verkaveling betreft in de Vuiltputstraat was er een collectieve onthouding van de N-VA-fractie. Unanimiteit werd er ook bereikt in verband met de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst voor bovenlokaal zwembadgebeuren Hooglede, Izegem, Ledegem, Meulebeke, Staden en Roeselare.Het werkingsverslag van de Interlokale Vereniging Associatie Midwest werd eveneens goedgekeurd.(LB/foto LB)