Mercedes Van Volcem (Open VLD) heeft grote plannen: “Stadsstrand aan de reitjes”

Mercedes Van Volcem wil de reitjes saneren. © Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

Mercedes Van Volcem, de nieuwe schepen van Openbaar domein en Financiën, heeft grote plannen. Het meest opvallende is de aanleg van een stadsstrand langs de reitjes. Maar ze wil Brugge ook groener maken. “Een mooi park of pleintje maakt iedereen gelukkig.”

Pas als het beleidsprogramma uitgewerkt is, eind januari, kan financiënschepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) een meerjarenbegroting opstellen en een budget berekenen voor grote investeringen. Maar de nieuwbakken schepen van Financiën en Openbaar domein barst alvast van ambitie. “De waterkwaliteit moet verbeteren, zodat er kan gezwommen worden in de reitjes en er een stadsstrand kan gerealiseerd worden. Een gezellige chillzone langs het water, waar Bruggelingen in hun vrije tijd kunnen samenkomen, met houten ligzetels”, droomt Mercedes Van Volcem luidop. “Daarnaast moeten de vesten de mooiste tuinen van Brugge worden, met picknicktafels. En waarom geen permanent, houten wandelpad op het water van de Langerei? Het Katelijnepark kan dan weer opgewaardeerd worden tot vrijetijdseiland, tussen de toekomstige Cactus Club en de jachthaven.”

Meer groen

Meer groen in de binnenstad is voor Mercedes Van Volcem een belangrijk werkpunt. “Een mooi park, een pleintje, een zitbank of een fonteintje maken iedereen gelukkig. Ik wil investeren in die kleine geluksbrengers“, zegt ze. “Meer nog: ik wil de bevolking hierin betrekken. Ik wil de bewoners en de handelaars motiveren om zo veel mogelijk bloembakken op hun vensterbakken te plaatsen. Dat moet het vele beton en de kasseien in onze straten en pleinen opfleuren. Enigszins terecht kreeg ‘t Zand de kritiek dat het een lelijke betonnen vlakte is. Om dezelfde reden heb ik de plannen voor de heraanleg van de Katelijnestraat teruggestuurd naar de Dienst Planning, met de vraag om meer groen te integreren in deze straat. Tegelijkertijd laat ik het idee onderzoeken om op diverse pleinen drinkwaterfonteintjes te installeren.”

Ik heb de plannen voor de heraanleg van de Katelijnestraat teruggestuurd naar de dienst Planning: het moet groener

“Ook mijn idee voor een Brugse versie van La Rambla de bekende wandelpromenade in Barcelona is nog niet opgedoekt”, gaat Mercedes voort. “De Hoefijzerlaan zou kunnen ondertunneld worden tot aan de Bloedput, zodat er een mooie wandelweg naar ‘t Zand gecreëerd wordt. Met een extra parking langs de Bevrijdingslaan, ter hoogte van de Metro-site, die via shuttlebusjes bediend wordt. Dat staat in een studie van Vlaams minister Ben Weyts over de R30. We moeten dat dossier in de Vlaamse meerjarenbegroting krijgen.”

Mensen samenbrengen

De kersverse schepen wil gebruik maken van de subsidies die minister Joke Schauvliege ter beschikking stelt om van speelplaatsen in kleuterscholen groene zones te maken. Bovendien zou ze graag enkele tuinen, onder andere die van het Engels klooster en van het Sint-Andreasinstituut, openstellen voor het publiek. Voorts wenst ze een kiosk te plaatsen in het Graaf Visartpark én in elke deelgemeente een hondenloopweide in te richten.

Van Volcem is ook van plan om de verjaardagen van een viertal stadsparken, waaronder het Astridpark en het Sebrechtspark, te vieren. “We mogen geen enkele kans laten voorbijgaan om mensen samen te brengen. Ik wil enkele vernieuwende elementen aanbrengen in elk park, het openbaar domein moet symbool staan van genieten en van vernieuwing.”

“Belangrijk is de uitbreiding van het Koning Albertpark, die gekoppeld is aan de uitbreiding van de ondergrondse parking ‘t Zand. Het park zal verlengd worden tot aan de site van het VTI en met een voetgangers- en fietsersbrug verbonden worden met het Stationsplein. Of er nog een beeldengroep bij de waterpartij geplaatst zal worden? De stad overweegt om een wedstrijd voor jonge kunstenaars te organiseren.”

Maar daar houden de plannen niet op. Van Volcem wil de 2.700 straatlantaarns in de binnenstad voorzien van ledverlichting. “Mijn diensten maken een plan op om minder elektricteit te verbruiken, waarbij de bestaande lampen vervangen worden. Het kost de stad niks: Eandis zal hierin investeren.”

Mercedes Van Volcem wil ook een boomfonds oprichten. “Telkens als een boom om een of andere reden gekapt wordt, moet er dankzij dit fonds elders een boom geplant worden. Overigens wil ik mijn diensten aanzetten om meer te communiceren over boomverjonging. Een betere communicatie voorkomt ergernis of misverstanden.”

Zeebrugge

Mercedes Van Volcem staat tot slot te popelen om twee heikele dossiers op te lossen: de heraanleg van de Sint-Jorisstraat en de leefbaarheid van Zeebrugge. “Maar elementen buiten onze wil om vragen nog wat geduld”, bekent ze. “Wat de Sint-Jorisstraat betreft, is het wachten op een akkoord met De Lijn omtrent nieuwe busroutes. Ik heb er goede hoop op dat dit er snel komt, omdat de regio’s nu eigen streekvervoerplannen kunnen uittekenen. Voor Zeebrugge is het wachten op de definitieve goedkeuring van de nieuwe sluis. Het is moeilijk om in Zeebrugge te investeren, zolang er hierover geen duidelijkheid is. Misschien kunnen we wel al starten met een opwaardering van de strandwijk.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.