De meerderheid is dat niet meteen van plan omdat er te veel onzekerheden zijn. "De site van AWV in de Roeselarestraat, het pand aan het Schoolplein, het oud financiëngebouw en de vroegere rijkswachtkazerne zijn de vier opties waar de lokale politie een kantoor zou kunne...

De meerderheid is dat niet meteen van plan omdat er te veel onzekerheden zijn. "De site van AWV in de Roeselarestraat, het pand aan het Schoolplein, het oud financiëngebouw en de vroegere rijkswachtkazerne zijn de vier opties waar de lokale politie een kantoor zou kunnen bouwen", aldus Kurt Vanlerberghe (SP.A-Open). "Aanvankelijk liep het huurcontract tussen de verhuurder en de federale overheid voor het financiëngebouw tot 2027, maar het wordt begin volgend jaar vervroegd beëindigd." Vanlerberghe weet zich gesteund door de adviesraad Gecoro die eveneens voorstelt om dat gebouw als volwaardig alternatief te onderzoeken."Er zijn te veel onzekere factoren om dat gebouw nu te onteigenen", reageert burgemeester Lies Laridon (CD&V). "We kunnen uiteraard wel onderhandelen met de eigenaar, maar op dit ogenblik onteigenen is niet aan de orde." En de burgemeester heeft zo haar redenen. "Het gebouw is niet functioneel om er een hedendaags politiekantoor in in te richten. We zouden het moeten slopen en er een nieuw kantoor bouwen. Ook de andere drie gemeenten uit de politiezone Polder moeten akkoord gaan. OVAM ziet het terrein als risicogrond omdat er daar vroeger een stortplaats was. Wie zal de saneringskosten betalen en hoe hoog zullen die zijn? We vermoeden dat er asbest in het gebouw zit. Dat zal de sloopkosten de hoogte in jagen." (GUS)