Menen blijft vechten tegen de derde windmolen op Grensland

© Foto Frank
Redactie KW

Geen tractoren of roepende menigte voor het stadhuis dit keer, zelfs opvallend weinig publiek in de Meense gemeenteraadszaal. Toch werd er even gediscussieerd, over de toekomstplannen voor de derde windmolen op de industriezone Grensland. Eerder deze week schorste de Raad van State het beroep van de stad tegen de komst van die windturbine.

Slechts één vraag kwam er vanuit de oppositie. Die hield verband met de derde windmolen op de industriezone Grensland. Rudy Nuytten (Open Stad) had vragen bij het arrest van de Raad van State van 25 oktober. Die verwierp het beroep dat stad Menen had ingesteld tegen de bouw van een derde turbine. Noch de buurtbewoners, noch de gemeente Halluin waren opgezet met die windmolen.

Ongunstig advies

“Stad Menen was evenmin enthousiast”, benadrukt schepen Mieke Syssauw (Open VLD). “De vraag om een derde turbine op deze site dateert van 2016. Het schepencollege heeft in dit dossier altijd een ongunstig advies gegeven. De bestendige deputatie van de provincie oordeelde echter dat er wel voldoende tegemoet gekomen werd aan de initieel ongunstige adviezen inzake veiligheid. En dat een vergunning mogelijk was. De stad Menen bleef zich echter verzetten en wij tekenden administratief beroep aan bij de minister die echter op 10 november 2016 besliste om de vergunning van de bestendige deputatie te bevestigen. Niet zonder bijzondere voorwaarden op te leggen omtrent geluid en slagschaduw en de controle daarop. Nog waren we hier niet tevreden mee“, vervolgt schepen Syssauw. “We dienden in 2016 tegen deze milieuvergunning door de minister een annulatieverzoek in bij de Raad van State.”

Niet professioneel

Bij de manier waarop dat beroep bij de Raad van State verlopen is kunnen we ons toch heel wat vragen stellen“, werpt raadslid Nuytten op. “Vooreerst werd het beroep pas op de valreep ingediend, de advocaat in kwestie had de betreffende stukken die bestemd waren voor het administratief dossier bezorgd aan het schepencollege op 16 januari, de deadline was 17 januari. Nipt op tijd, dat wel. Diezelfde advocaat verzuimde echter binnen de vooropgestelde termijn van 60 dagen te antwoorden op een vraag van de Raad van State, waarop die het beroep verwierp wegens een procedurefout.”

Als reden van zijn niet reageren riep de advocaat overmacht in. “Te wijten aan een overvloed aan mails en een gebrekkige IT-kennis, zoals hij het zelf verwoordde aan de Raad van State. Dat getuigt niet van een professionele aanpak. Hoe is dit zo grondig kunnen mislopen, je zou haast denken dat de stad ons zand in de ogen strooit. Wat gaat er nu verder gebeuren in dit dossier?” vraagt Rudy Nuytten zich af.

Vordering

“Het klopt dat de Raad van State de vordering heeft verworpen”, antwoordt schepen Syssauw. “Maar de raad heeft zich evenwel niet over de grond van de zaak uitgesproken, er is geen arrest geveld dat de vergunning en de windturbine als zodanig heeft goedgekeurd.”

“Daarom gaan we momenteel na welke middelen er open staan om het milieurisico voor omwonenden en voor de groep werknemers van ‘t Veer, die onder de geplande turbine moeten werken, te vrijwaren. De stad wil zich zeker niet zomaar neerleggen bij deze onverwachte en wel heel rigide uitspraak van de Raad van State. We hebben onze raadsman de opdracht gegeven om verder juridische stappen te onderzoeken.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.