"In het Meerjarenplan 2020-2025 van de CD&V en N-VA-meerderheid lezen we veel algemene beschrijvingen, maar weinig inhoudelijk onderbouwd. We krijgen de indruk dat het een bestuur van lopende zaken wordt dat veel studieplannen maakt om dan te laten uitvoeren door een volgende beleidsploeg", evalueert fractieleider Laurent Hoornaert van Tope8920.
...

"In het Meerjarenplan 2020-2025 van de CD&V en N-VA-meerderheid lezen we veel algemene beschrijvingen, maar weinig inhoudelijk onderbouwd. We krijgen de indruk dat het een bestuur van lopende zaken wordt dat veel studieplannen maakt om dan te laten uitvoeren door een volgende beleidsploeg", evalueert fractieleider Laurent Hoornaert van Tope8920.Hij haalt enkele voorbeelden aan. "Een studie van 15.000 euro rond het multifunctioneel gebruik van de gebouwen wordt opgemaakt en heeft als doel een duurzame visie te ontwikkelen op de toekomst van het gemeentelijk en openbaar patrimonium in Langemark-Poelkapelle. Een groenplan ontwikkelen in de dorpskernen. Het inzetten op zorgzame buurten die als doel hebben om hulp- en dienstverlening voor iedereen bereikbaar, betaalbaar en beschikbaar te maken. Dat realiseren met nauwelijks budget is geen serieus beleid", merkt Laurent op.Een tweede categorie aan projecten en acties die Tope8920 viseert zijn diegene die zeer vaag of nauwelijks omschreven worden. "Zoals ondernemingsvriendelijk beleid, duurzaam organiseren van evenementen en activiteiten of aanpassingen aan gebouwen met aandacht voor het klimaat. Telkens zien we dat er geen budget voorzien is.""In Poelkapelle wil men na de pensionering van de bibliothecaris het gebouw inpalmen. Is dit geen verarming van het socio-culturele leven van Poelkapelle? De aandacht voor cultuur, kinderopvang (niet BKO), vernieuwen feestmateriaal, plannen voor ruimtelijke ordening, investering in trage wegen, dierenwelzijn ... zijn ondermaats."Tenslotte lezen we van het meerjarenplan een verontrustende kanttekening van de financieel directeur onder de noemer risico's met betrekking tot de evolutie van de investeringen. "Het bestuur plant om 16,2 miljoen euro nieuwe investeringen te voorzien, maar dit dient wel nog te gebeuren: Een toetsing naar haalbaarheid zowel op financieel als administratief vlak, inzet en opvolging door eigen personeel zal noodzakelijk zijn. Op vandaag is moeilijk in te schatten wanneer de projecten zullen kunnen opgestart worden en of de opvolging ervan haalbaar zal zijn door de eigen technische dienst", aldus de financieel directeur. "Ook het managementteam van onze gemeente maakte begin oktober een gelijkaardige bedenking. Onze conclusie luidt dat plannen maken één iets is, ze uitgevoerd krijgen, is duidelijk iets anders voor het CD&V/N-VA-bestuur."TOPE 8920 heeft 10 verbeterpunten in petto en wil die plannen financieren met gelden uit het Open Ruimte Fonds. Deze middelen zijn nog niet opgenomen in het meerjarenplan. Voorbeelden zijn: het verlagen van de algemene gemeentebelasting, een burgerbudget van 50.000 euro, een voltijds communicatieambtenaar, naast 2 nieuwe fietspaden onderhouden van de bestaande, het gratis ter beschikking stellen van gemeentelijke zalen aan verenigingen, wijk- en buurtcomités.(PC)