Bram vervangt als secretaris Filip De Cock en Eva wordt penningmeester in plaats van Gregory Lazou. Zij krijgen in het kernbestuur de steun van gemeenteraadsleden Bart Biebuyck en Marie De Cloet, Maarten Claerhout, schepenen Pascale Baert en Grietje Goossens en Shirley Nagel...

Bram vervangt als secretaris Filip De Cock en Eva wordt penningmeester in plaats van Gregory Lazou. Zij krijgen in het kernbestuur de steun van gemeenteraadsleden Bart Biebuyck en Marie De Cloet, Maarten Claerhout, schepenen Pascale Baert en Grietje Goossens en Shirley Nagel. "We zijn trots dat onze ploeg een jaar na de verkiezingen zo goed als voltallig is. Dat is geen evidentie, maar we stellen het toch vast op de maandelijkse bijeenkomsten", aldus de nieuwe/oude voorzitter Claude Taelman.Het bestuur zegt er verder over te waken dat het 100-puntenplan waarmee de partij vorig jaar naar de gemeenteraadsverkiezingen trok zo veel mogelijk wordt uitgevoerd door de meerderheid. "Er stonden al 83 punten in het bestuursakkoord, in het meerjarenplan mogen dat er gerust nog meer worden", aldus Bram. "Het 100-puntenprogramma blijft op de website staan en minstens één keer per jaar zullen we de status opvolgen, zodat bezoekers goed kunnen zien wat er al werd gerealiseerd."Iedereen Tielt is blij dat het de eerste maanden van het nieuwe gemeentebestuur heeft kunnen bijdragen aan de burgerparticipatie, die de partij erg koestert. "Met Kiesmee.be hebben we de inwoners inzicht gegeven in de samenstelling van het budget", zegt Claude. "De Tieltenaar is niet dom en begrijpt het heus wel als je kunt aantonen dat je iets financieel gezien niet gerealiseerd krijgt." (TVW)