Voor één keer kreeg de oppositie in Ieper het dus voor het zeggen. Toen de Raad van Bestuur van het autonoom gemeentelijk bedrijf Vauban (dat onder meer het beleid van het sportcentrum voert) vergaderde, stelde de oppositie vast dat de meerderheid niet genoeg in aantal aanwezig was. Ives Goudeseune (SP.A) zag er een kans in om ...