Meerderheid niet compleet, oppositie even aan de macht in Ieper

Redactie KW

Zelden gezien, de oppositie was mathematisch ‘in de meerderheid’ en schrapte dan maar enkele punten van de agenda…

Voor één keer kreeg de oppositie in Ieper het dus voor het zeggen. Toen de Raad van Bestuur van het autonoom gemeentelijk bedrijf Vauban (dat onder meer het beleid van het sportcentrum voert) vergaderde, stelde de oppositie vast dat de meerderheid niet genoeg in aantal aanwezig was. Ives Goudeseune (SP.A) zag er een kans in om een paar voorstellen van de agenda terug naar af te voeren, zoals het nu al beslissen om geen personeel te voorzien in de nieuwe sporthal die in samenwerking met het gemeenschapsonderwijs zal gebouwd worden, en het voorstel om de balie van het zwembad te sluiten tijdens de namiddaguren. Ives Goudeseune gaf de wel aanwezige leden van de meerderheid nog de boodschap mee dat het evenwicht meerderheid/oppositie hun verantwoordelijkheid is. “Zo niet is het de oppositie die bestuurt.” besloot Ives Goudeseune.

Het is jammer dat de vergadering anders beslist heeft dan wat geagendeerd was

“Het is jammer dat de vergadering anders beslist heeft dan wat geagendeerd was”, reageerde schepen Dieter Deltour (CD&V) die zelf door ziekte belet was om de vergadering bij te wonen. “Het punt over de openingsuren van de balie waren we nog aan het evalueren en wat mij betreft blijft die evaluatie lopen. We zullen blijven noteren welke de vragen zijn aan de balie en of die niet via een andere weg kunnen worden opgelost. Ik betreur wel dat de raad dit zo drastisch heeft beslist, nu zowel ikzelf als de afgevaardigd- bestuurder verhinderd waren. Dit punt zal uiteraard, zoals het voorzien was, op de volgende vergaderingen verder besproken worden wanneer we weer in de normale samenstelling zijn, aldus schepen Dieter Deltour.

(HV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.