Meerderheid laat raadzaal ontruimen door politie

Redactie KW

De extra gemeenteraadszitting, bijeengeroepen door de oppositie (N-VA, InSamenSpraak en Lijst Passendale) verliep erg wanordelijk. Uiteindelijk liet de meerderheid (#Team 8980) de politie tussenbeide komen om het publiek uit de raadzaal te verwijderen.

De verzamelde oppositie riep de raad bijeen naar aanleiding van het ontslag van algemeen directeur Sigurd Verstraete. “Het schepencollege verstuurde vorige week een persmededeling over het ontslag van de algemeen directeur. De suggestieve inhoud hiervan stond diametraal tegenover de werkelijke inhoud van de ontslagbrief. Uit de ontslagbrief blijkt duidelijk dat dit schepencollege in een volledige malaise verkeert en daarover wilden we vragen stellen,” stelt Koen Descheemaeker (N-VA).

De voltallige oppositie eiste in blok antwoorden in openbare zitting op het ontslag. (ZB)
De voltallige oppositie eiste in blok antwoorden in openbare zitting op het ontslag. (ZB)

Gemeenteraadvoorzitter Thijs D’Alleine ( #Team8980) opende de zitting met te zeggen: “Ik had de afgelopen dagen regelmatig contact met de algemeen directeur en op zijn verzoek gaan we het agendapunt behandelen achter gesloten deuren.” Dat was niet naar de zin van de oppositie. Raadslid Luk Hoflack (InSamenSpraak) merkte op: “We hebben een vraag voor de algemeen directeur en twee vragen over de werking van het college.” Hij werd daarin gevolgd door Koen Descheemaeker (N-VA) die aanvulde: “Jullie hebben schrik omdat de waarheid aan het licht zou komen.” Dit alles werd de algemeen directeur te veel, die riep: “Wat een circus is dat hier eigenlijk?”. Hij verzamelde zijn papieren en vertrok. Dit deed ook de meerderheid.

Schepen Ingrid Vandepitte (#Team 8980) merkte op dat ze in haar carrière dergelijk toneel nog nooit had gezien. Koen Descheemaeker repliceerde: “Jullie voeren hier een ingestudeerd toneelstuk op waarbij jullie gewoon het publiek negeren omdat jullie iets te verbergen hebben.” Na een tijdje kwam de burgemeester terug. “Ik ben naar het bureel van de algemeen directeur geweest, hij wil terugkeren maar dan wel achter gesloten deuren”, aldus de burgemeester. Dit pikte de oppositie niet. “We willen de uitleg horen in aanwezigheid van publiek en pers”, klonk het. Raadslid Luk Hoflack vroeg naar de motivatie waarom de meerderheid zo handelde en vroeg de zitting te laten doorgaan in twee delen met twee vragen openbaar en 1 vraag in geheime zitting. Hij kreeg geen antwoord op zijn vraag.

Voorzitter Thijs D’Alleine vroeg tot viermaal toe aan het publiek de zaal te verlaten maar kreeg geen gehoor en plots dook de politie op om de zaal te ontruimen. “Dit maakt volledig duidelijk dat het afgesproken spel is,” aldus Koen Descheemaeker. De raadszitting verliep verder achter gesloten deuren waarbij de algemeen directeur een brief las en na een kwartier de zitting verliet. Burgemeester Sioen (#Team 8980) gaf achteraf toe dat er enkele dossiers lang bleven aanslepen maar dat alles in orde komt: “Van de oppositie is het nooit goed. Dit is geen opbouwende oppositie meer, het is altijd kritiek en dat vreet, maar ik zal me verder blijven inzetten”, aldus de burgemeester.

De huidige ontslagnemende secretaris Sigrud Verstrate verliet geërgerd de zitting. (ZB)
De huidige ontslagnemende secretaris Sigrud Verstrate verliet geërgerd de zitting. (ZB)

Achteraf verspreidde #Team8980 een persbericht. “Het ontslag van de algemeen directeur is een persoonlijke kwestie en het publiceren in de media van onvolledige en foute quotes uit een ontslagbrief zijn ons inziens een inbreuk op de privacy. Het niet respecteren en het publiek verspreiden van deze informatie vinden wij deontologisch onverantwoord. De raadsleden van #TEAM8980 doen afstand van de presentiegelden voor deze bijzondere gemeenteraad.” De oppositie kon niet achterblijven en reageerde: “De ontslagbrief van de algemeen directeur is gericht aan alle leden van de gemeenteraad, bevat elementen die het slecht functioneren van het schepencollege benoemen. Het wordt helemaal droevig als de meerderheid ons de mond wil snoeren over hun malfunctioneren door te verwijzen naar privacy. Zowel het decreet als de rechtspraak, zijn hier duidelijk over. Het is de plicht en het recht van de raadsleden om concrete gegevens over de werking van het gemeentebestuur publiekelijk te maken. Als ze menen dat er een inbreuk gemaakt werd tegen een of andere wetgeving, dan moedigen wij ze aan zeker klacht neer te leggen. Helaas wil de meerderheid daar niet op ingaan en verkoos alles achter gesloten deuren te houden, bang dat de malaise duidelijk en publiekelijk naar buiten zou komen. De kostprijs voor het zoeken van een nieuwe algemeen directeur (de vierde in anderhalf jaar), die kost kunnen de schepenen misschien ook zelf dragen. Dat zou pas een duidelijk signaal zijn naar de burger!”

(NVZ)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.