41 mensen uit de Blikstraat ondertekenden een petitie met de vraag om het verkeer van de nieuwe wijk op de vroegere gronden van Vanhaelewijn gelijkmatiger te verdelen tussen de Blikstraat en de Zonnebekestraat. De meerderheid van CD&V en N-VA hield zich aan het voorgestelde stratenplan. De oppositie onthield zich.

Het schepencollege wilde niet ingaan op het voorstel van meer spreiding. "Een ontsluiting via de Zonnebekestraat, waarop over een lengte van 200 meter 5 straten op uit komen en een asverschuiving is te gevaarlijk voor fietsers en voetgangers. Ook via de Papaverweg hebben we geen uitwijkmogelijkheid weerhouden. We willen hetzelfde principe toepassen zoals voor de wijk Kapelmeers in Poelkapelle. Daar komt het verkeer niet uit op de Brugse- of Houthulstseweg, maar wordt ontsloten via de Poorterstraat. Ik heb niet de indruk dat daar problemen zouden zijn", zei schepen voor Ruimtelijke Ordening Johan Vantomme (N-VA). "Hun voorstel om een groenscherm te plaatsen, konden we niet weerhouden omdat het om een private verkaveling gaat. Waar de petitie wel een punt heeft, is de snelheid en het sluipverkeer dat in de Blikstraat ontstaan is. We hebben tellingen uitgevoerd. Dat was niet tijdens de ideale periode. Na de dorpskernvernieuwing gaan we nieuwe metingen verwezenlijken. Op basis daarvan gaan we kijken in de commissie openbare werken en verkeer welke ingrepen we in de Blikstraat kunnen gebeuren."

Inspraak?

Tope8920 laakte dat iedereen voor de verkiezingen de mond vol had van inspraak. "In de praktijk kon de petitie rekenen op ruim stilzwijgen. We betreuren dat", zei Laurent Hoornaert. "Wij hebben al hun vragen behandeld", reageerde schepen Vantomme.

Koen Bentein (Tope8920) hekelde het feit dat raadslid José Victoor (N-VA) medeondertekenaar van de petitie was en beloofde via zijn partij te informeren. "Je hebt de initiatiefnemers van de petitie niet ingelicht", klonk het. José Victoor repliceerde: "Ik was er ook niet voor dat er vijf straten zouden verbonden worden met de Zonnebekestraat. Bovendien moest de analyse nog gebeuren."

Autoluwe weg

Voor Jean-Marie Callewaert (SP.A) kijkt het schepencollege niet verder dat hun neus lang is. Hij vroeg zich af waarom er niet gedacht werd aan eenrichtingsverkeer. "De brandweer waarschuwde ons voor een kluwen van straten. Hulpdiensten moeten snel kunnen interveniëren", ageerde Peter Vantomme.

"In Sint-Juliaan staan 60 woningen in de wijk en zijn allen aangesloten op de enige Sint-Juliaanstraat. Waarom wordt het pluspunt niet aangestipt dat de kinderen via een autoluwe weg tot voor de schoolpoort kunnen stappen", zei burgemeester Lieven Vanbelleghem (CD&V).

(pco)