Meerderheid in Staden verwijst CD&V-reglement naar prullenmand

Raadslid Marc Van Ysacker (CD&V). © JC
Redactie KW

CD&V legde op de Stadense raad een reglement voor rond de verspreiding van informatie en publiciteit in het gemeentelijk onderwijs door verenigingen. De Open Vld-meerderheid verwees het reglement evenwel naar de prullenmand. Het is volgens onderwijsschepen Joeri Deprez (Open Vld) immers niet alomvattend en niet sluitend.

Het punt werd ingediend door raadslid Marc Van Ysacker (CD&V) nadat Beweging.net geen toestemming kreeg om in het gemeentelijk onderwijs folders te verspreiden ter aankondiging van een kindernamiddag. De verspreiding werd geweigerd omdat Beweging.net niet aan het neutraliteitsprincipe zou voldoen. Omdat die weigering volgens Van Ysacker niet gebaseerd is op een bestaande reglementering rond het verspreiden van strooibriefjes binnen het gemeentelijk onderwijs pleitte hij er tijdens de vorige raad voor om een waterdicht reglement op te stellen. Burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) beloofde toen dat er binnen het schepencollege daaromtrent een kader zou uitgewerkt worden.

Marc Van Ysacker wachtte daar evenwel niet op en stelde zelf een reglement op. Dat bepaalt dat alle socio-culturele, maatschappelijke, sport- en vrijetijdsverenigingen uit de gemeente, of organisaties waarvan een afdeling werkzaam is in de gemeente, alsook de gemeentelijke adviesraden boodschappen of uitnodigingen mogen verspreiden via de klassen van het gemeentelijk onderwijs. Politieke partijen behoren daar evenwel niet toe. Het voorstel van Van Ysacker werd evenwel verworpen. “Wat doen we met publicaties van de school zelf of publicaties van de schoolraad ?“, legt onderwijsschepen Joeri Deprez (Open Vld) uit, “En wat met publiciteit van private personen of voor commerciële doeleinden? Uw reglement is niet alomvattend en niet sluitend.” De schepen liet weten dat het schepencollege volop aan een eigen reglement werkt dat in de komende weken zal voorgesteld worden.

(BCH/foto JCR)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.