Schepen van Mobiliteit Eddy De Ketelaere (CD&V) lichtte de voorziene snelheidsbeperkingen tot 50km per uur in de Sint-Henricusstraat en de Ieperse Heerweg toe. Binnen de bebouwde kom van Sint-Henricus gelden die beperkingen uiteraard al en nabij de stedelijke kinderboerderij mag er zelfs maar 30km per uur gereden worden, maar op de andere plaatsen is er nu nog 70km per uur toegestaan.
...

Schepen van Mobiliteit Eddy De Ketelaere (CD&V) lichtte de voorziene snelheidsbeperkingen tot 50km per uur in de Sint-Henricusstraat en de Ieperse Heerweg toe. Binnen de bebouwde kom van Sint-Henricus gelden die beperkingen uiteraard al en nabij de stedelijke kinderboerderij mag er zelfs maar 30km per uur gereden worden, maar op de andere plaatsen is er nu nog 70km per uur toegestaan. "De maatregel werd op 14 maart positief geadviseerd door de stedelijke verkeerscommissie en vervolgens bevestigd door het College van Burgemeester en Schepenen", zei hij. "Het reglement treedt vanaf 1 mei in beide straten in werking. Dan mag er in de Sint-Henricusstraat maar 50km per uur meer gereden worden tot aan de grens met Hooglede en in de Ieperse Heerweg tot aan de grens met Kortemark. Het is de bedoeling dat het stadspersoneel de signalisatie plaatst en dat de politie controles uitvoert."Raadslid Bertrand Vander Donckt (Groen) vond het terugschroeven van de snelheid een goede zaak, maar vroeg naar eventuele extra maatregelen om de snelheid terug te dringen. Schepen De Ketelaere antwoordde dat er uiteraard nog altijd snelheidsremmers aangebracht kunnen worden op plaatsen waar dat nodig zou blijken.Raadslid Ward Baert (N-VA) liet een ander geluid horen. "Ik vind dat we voorzichtig moeten zijn met het invoeren van snelheidsbeperkingen op locaties waar dat eigenlijk niet nodig is. De automobilisten zullen er sowieso sneller rijden en die situatie zet hen aan om ook de wet te overtreden op plaatsen waar hard rijden gevaarlijk is. Hoe dan ook: als je regels oplegt, moet je die door de politie laten controleren."Burgemeester Kristof Audenaert (CD&V) reageerde dat er binnen de politiezone Kouter afgesproken is om strenger op te treden tegen chauffeurs met een zware voet. "Er zal meer geflitst worden dan vroeger", zei hij. "Daar heeft de politie straks extra materiaal voor ter beschikking. De verkeersveiligheid is een belangrijk punt. Daar mogen we niet zomaar aan voorbijgaan."Niemand van de gemeenteraadsleden verzette zich tegen trager rijden, maar de traagheid in het dossier van een nieuw stationsgebouw werd daarentegen serieus op de korrel genomen. Een kleine vijf jaar geleden werd met nogal wat poeha het masterplan voor een nieuwe moderne stationsomgeving voorgesteld, maar daar lijkt weinig van over te blijven. In principe hadden de werkzaamheden voor een nieuw station nu moeten starten, maar intussen rept de NMBS zelfs niet eens meer over het project. Het zal al zeker niet meer vóór 2022 aangevat worden. Nochtans hadden de NMBS, Infrabel, De Lijn en het stadsbestuur in het najaar van 2013 afgesproken om in het hypermoderne masterplan samen 13,9 miljoen euro te investeren. Het enige wat momenteel wél gebeurt, is de grondige vernieuwing van de perrons. Die werkzaamheden zijn net gestart en zullen om en bij een jaar duren."Het verhogen en vernieuwen van de perrons, een investering van 1,6 miljoen euro federale middelen, is een goede zaak, al hebben we het via de media moeten vernemen", sneerde Bertrand Vander Donckt. "Over een nieuw stationsgebouw wordt er voorlopig helaas niet meer gesproken. De mooie woorden van 2013 zijn vervlogen. Nochtans was er toen beloofd om in 2018 met de uitvoering te starten. De stad wou 3,2 miljoen van de 13,9 miljoen voor het masterplan voor zijn rekening nemen en dus pleit ik voor grote transparantie in dit dossier. Als gemeenteraadslid dergelijk nieuws in de krant moeten lezen, klopt aan geen kanten. Sowieso vraag ik me af hoe het nu verder moet met het ambitieuze masterplan voor de stationsbuurt. Ik hoop dat het niet voorgoed begraven is."Burgemeester Audenaert legde uit dat de NMBS en Infrabel inzake communicatie naar de stad serieus tekortgeschoten hebben. "Pas op 27 februari kregen we vanwege de genoemde spoorinstanties een vraag tot overleg over de werkzaamheden voor de perronverhoging. Op 10 april had dat overleg effectief plaats en kregen we de details te horen. We konden dus niet vroeger communiceren, want we hadden de correcte inhoud niet. De startdatum door de aannemer lag toen al vast op 23 april.""De perronverhoging en de nieuwe fietsoverkappingen zijn sowieso waardevol. Die werkzaamheden zouden tegen mei volgend jaar af moeten zijn. Met de stad zien we dit zeker niet als een eindpunt inzake renovatie van de stationsomgeving. We beschouwen het als een eerste stap naar het komende masterplan. We willen daarna alle partners weer rond de tafel brengen voor het vervolgverhaal. We zullen dit dossier in geen geval loslaten. Wel willen we nu sowieso met voorrang de stadskern renoveren, wat van 2021 tot 2023 zou gebeuren. Daarna kunnen we er de grondige aanpak van de hele stationsomgeving op laten aansluiten."Intussen heeft het College van Burgemeester en Schepenen een belangrijke knoop doorgehakt inzake de nakende stadskernvernieuwing. Er is beslist om op de Markt eenrichtingsverkeer door te voeren van noord naar zuid, dus vanaf de Oostendestraat en de Burg in de richting van de Zuidstraat. Het stadsbestuur wil daar vanaf nu aan vasthouden en zal er binnenkort openlijk met de bevolking over communiceren. "Wel zullen we na tellingen van het verkeer nog moeten beslissen hoe we de impact van dat eenrichtingsverkeer op andere straten aanpakken", aldus schepen Lieselotte Denolf (CD&V). "Maar van het principe van eenrichtingsverkeer op de Markt stappen we niet meer af."