Schepen van Mobiliteit Eddy De Ketelaere (CD&V) lichtte de voorziene snelheidsbeperkingen tot 50km per uur in de Sint-Henricusstraat en de Ieperse Heerweg toe. Binnen de bebouwde kom van Sint-Henricus gelden die beperkingen uiteraard al en nabij de stedelijke kinderboerderij mag er zelfs maar 30km per uur gereden worden, maar op de andere plaatsen is er nu nog 70km per uur toegestaan.
...