Alvorens Zedelgem kan inzetten op zorgvormen zoals kortverblijf en dagverzorging, blijkt op basis van de huidige wachtlijsten en de projecten in de buurgemeenten, dat ZWZ in een extra realisatie van 76 woongelegenheden voor ouderenzorg dient te voorzien. "Daarvoor is de site Maartenshove in Loppem, waar het voormalig zorgcentrum stond, niet aangewezen. Omwille van de vaste ko...