Sinds het begin van de huidige legislatuur wordt de gemeenteraad afgesloten met een rondje varia en tijdens de voorbij gemeenteraad nam oppositieraadslid Christophe Vancoillie (NieuwPittemEgem) de gelegenheid te baat om een voorstel te doen.
...