Meer gratis vuilniszakken in Pittem?

© JG
Redactie KW

Tijdens de voorbije gemeenteraad op maandagavond 7 oktober deed oppositiepartij NieuwPittemEgem een opmerkelijk voorstel om meer gratis vuilniszakken te geven aan bepaalde groepen van mensen.

Sinds het begin van de huidige legislatuur wordt de gemeenteraad afgesloten met een rondje varia en tijdens de voorbij gemeenteraad nam oppositieraadslid Christophe Vancoillie (NieuwPittemEgem) de gelegenheid te baat om een voorstel te doen.

Hij stelde voor om het gratis ter beschikking stellen van huisvuilzakken door de gemeente uit te breiden. “Op dit moment is dit al zo voor mensen die kampen met incontinentieproblemen, maar we zouden de doelgroep willen uitbreiden. We denken hierbij aan mensen met ernstige medische problemen of mensen met financiële problemen, zoals mensen met een leefloon, een zorgbudget of gezinnen met meerdere kleine kinderen. Wellicht zou dit ook het sluikstorten via de openbare vuilnisbakken wat kunnen beperken.”

“Daarnaast denken we ook aan verenigingen, die naar aanleiding van een groot evenement, eenmalig de zakken gratis zouden krijgen. In tal van omliggend gemeenten gebeurt al men met succes. Wij zijn zeker bereid bij de concrete uitwerking hiervan ons steentje bij te dragen.”

Burgemeester Ivan Delaere (CD&V) gaf aan hier zeker akte van te nemen en beloofde dit voorstel eens nader te bekijken. Hij gaf wel aan dat eerst moest onderzocht worden om welke aantal het dan zou gaan en wat de financiële weerslag hiervan zou zijn. Er zouden dan ook duidelijke regels moeten zijn, zodat discussies kunnen vermeden worden.

(JG)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.