Als schepen van Sociale Zaken wordt Angelique Declercq de veruitwendiging van het sociaal beleid dat dit bestuur zal voeren. Kort door de bocht kan je stellen dat N-VA en Open VLD in oktober hun vroegere coalitiepartner CD&V hebben ingeruild voor SP.A. Kritiek vanuit de oppositie op de aanpak van de zwakkeren kwam de afgelopen zes jaar voornamelijk van Angelique. De oneliner 'een beleid van stenen, niet van mensen' nam ze herhaaldelijk in de mond. Verwacht wordt dat het nieuwe bestuur dan ook een bocht neemt richting een meer sociaal beleid. Dat er andere klemtonen zullen gelegd worden. "Ik merk dat er openheid is bij de coalitiepartners om voor de minderbedeelden te werken. Het vorige bestuur richtte zich vooral op mensen die het eigenlijk al goed hadden", meent ze.
...