Meens schepen Angelique Declercq: “We komen uit de ivoren toren en kiezen resoluut voor overleg”

(foto SLW)
Stefaan Lernout

Met Angelique Declercq heeft Menen een schepen die erover zal waken dat het nieuwe bestuur een sociaal beleid zal voeren met aandacht voor de zwakkeren in de samenleving. De schepen van Personeel hoopt dat alle medewerkers binnen zes jaar trots zullen zijn op hun stad.

Als schepen van Sociale Zaken wordt Angelique Declercq de veruitwendiging van het sociaal beleid dat dit bestuur zal voeren. Kort door de bocht kan je stellen dat N-VA en Open VLD in oktober hun vroegere coalitiepartner CD&V hebben ingeruild voor SP.A. Kritiek vanuit de oppositie op de aanpak van de zwakkeren kwam de afgelopen zes jaar voornamelijk van Angelique. De oneliner ‘een beleid van stenen, niet van mensen’ nam ze herhaaldelijk in de mond. Verwacht wordt dat het nieuwe bestuur dan ook een bocht neemt richting een meer sociaal beleid. Dat er andere klemtonen zullen gelegd worden. “Ik merk dat er openheid is bij de coalitiepartners om voor de minderbedeelden te werken. Het vorige bestuur richtte zich vooral op mensen die het eigenlijk al goed hadden“, meent ze.

Angelique Declercq erkent wel dat vooral tijdens de laatste drie jaren de sociale dienst versterkt werd. “Weliswaar onvoldoende”, verzekert ze. “De problemen worden complexer. Meer en meer jongeren vragen een leefloon, netwerken die vroeger bestonden om minder gefortuneerden op te vangen verdwijnen. Met Team 8930 kiezen we voor overleg met burgers, partners en ondernemers en niet om vanuit een ivoren toren te zeggen hoe het moet. We hebben bijvoorbeeld de fractieleiders van alle partijen betrokken bij de aanpassing van het huishoudelijk reglement. Een oppositie is belangrijk, ze moet toezicht houden op hoe het bestuur functioneert.”

Angelique Declercq (44) is een kind van de grens, ze groeide op in het Paradijs in Rekkem. Na een pauze woont ze er opnieuw, met haar man Tony Slembrouck en dochter Victoria (18). Na het Atheneum in Menen waar Angelique economie-wiskunde volgde, studeerde ze aan Hogeschool Gent voor personeelswerker. Angelique volgde de opleiding restauranthouder. Zelf uitgebreid koken is er niet meer bij wegens tijdgebrek. Een reis uitstippelen, zoals de rondreis vorig jaar door het zuidwesten van de VS, doet ze wel graag.

“We moeten armoede op de kaart zetten”, licht schepen Declercq een tip van de bestuursakkoord-sluier. “Onze acties moeten zich vooral richten op kinderen die zeer kwetsbaar zijn. Als je de problematiek van kinderen kan aanpakken aan de bron kan je bouwen naar de toekomst toe. Zo belanden ze niet in dezelfde situatie als hun ouders. Dat kan via de kinderopvang, scholen, jeugdverenigingen en vanuit het OCMW.”

Meetbaar beleid

Angelique Declercq is ook schepen van Personeel. Met de integratie van OCMW en stad dienen zich ook daar grote uitdagingen aan. “Mijn betrachting is dat alle 600 medewerkers van de stad graag komen werken en trots zijn op wat ze doen. Bij uitbreiding dat al onze burgers trots zijn op hun stad. Dat ze binnen zes jaar kunnen vaststellen dat ze erop vooruit zijn gegaan.”

Meens schepen Angelique Declercq:

Dat is makkelijk gezegd, het is de wens van ieder bestuurder. Maar hoe meet je dat? Het bestuursakkoord – dat eerstdaags bekendgemaakt wordt – zal heel wat duidelijk maken. “We willen het beleidsplan voorleggen aan de burgers zodat we tegen eind 2019 een strategisch meerjarenplan klaar hebben met heel gerichte doelstellingen waaraan acties gekoppeld zijn die ook meetbaar zijn. Zodat we om de zes maanden de vooruitgang meten aan de hand van indicatoren. We hebben niet op alles vat – zoals op de instroom van mensen met een leefloon. Maar wel op heel concrete zaken zoals ‘hoeveel kinderen gaan er niet naar school, of hoeveel mensen hebben een opleiding gevolgd of participeerden aan cultuur?

Goedkoper Andante

De vroegere OCMW-voorzitter en medeschepen Renaat Vandenbulcke (N-VA) heeft tot in den treure moeten uitleggen waarom Andante het duurste OCMW-wzc van de regio was. Zijn antwoorden konden de SP.A-fractie nooit overtuigen. De ligdagprijs verlagen stond dus hoog op de prioriteitenlijst van de nieuwe coalitiepartner. “Mensen die een affiniteit hebben met Menen, die in de laatste vijftien jaar minstens vier jaar in Menen woonden, krijgen 2,40 euro korting op de dagprijs“, legt schepen Declercq de nieuwe regels uit. “De onderhoudsplicht wordt niet langer toegepast, ouderen wilden niet naar het rusthuis toe om hun kinderen die hoge kosten te besparen. Nu zitten we in de middenmoot met onze ligdagprijzen, waardoor we de drempel om naar een woonzorgcentrum te verhuizen verlagen.”

Een rode draad van sociaal engagement

Angelique Declercq is schepen van Sociaal Beleid. Ze is onder meer de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst waar de beslissingen over de toekenning, herziening en schorsing van individuele steunmaatregelen worden genomen. “Dit orgaan vervult een essentiële functie”, beklemtoont ze. “Die mensen hebben het vaak moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Vaak worden ze vergeten, daarom is het belangrijk dat we ze een stem geven. Ik vind het ook belangrijk dat iedereen dezelfde kansen krijgt. Heel wat inwoners kunnen niets sparen. Armoede is niet enkel geldgebrek maar ook het onvermogen om deel te nemen aan het culturele leven, of om mee te draaien in een steeds sneller veranderende samenleving.”

Het sociaal engagement kreeg Angelique mee van thuis. Haar mama was heel aanwezig in de vrouwenbeweging, vader was syndicaal afgevaardigde. Na de jeugdbeweging bleef ze actief in het jeugdwerk, tot haar 36ste. Aanvankelijk als monitor, later als lesgever op de kadervormingen van Joetz, de jongerenvereniging van de socialistische mutualiteiten. “Ik heb generaties animatoren opgeleid”, zegt ze daarover. Na haar studies kon ze aan de slag bij het OCMW van Kortrijk. Daar werd ze in 2007 hoofd maatschappelijk werker activering.

Politiek actief werd ze pas in 2012. “Aanvankelijk stond ik met mijn sociale bewogenheid en kritiek aan de zijlijn. Tot ik besloot om er daadwerkelijk iets aan te doen via politiek. Hoe pak je armoede aan? Door het inkomen te verhogen, dat is mogelijk door mensen sterker te maken zodat ze aan het werk kunnen en door werkgevers te overtuigen om die mensen een kans te geven.” Als schepen krijgt ze de mogelijkheid om structureel zaken te veranderen. De combinatie schepen en diensthoofd bij het OCMW is helaas niet langer mogelijk. Vanaf nu werkt ze nog twee dagen op de dienst HR van het OCMW Kortrijk.

Inwoner van Rekkem én Menen

Angelique is de enige schepen uit deelgemeente Rekkem. “Dan nog inwoner van ‘t Paradijs. Sommigen betwijfelen of dat wel Rekkem is”, lacht ze. “Maar even goed woonden we in Lauwe of Menen. Het is Rekkem geworden omdat mijn vader zei dat er een mooi huis te koop stond”, lacht ze.

Of het klopt dat Rekkem onderbedeeld is? “Het klopt dat er wat diensten verdwijnen, het stoppen van de laatste geldautomaat betreuren wij evenzeer als het vorige bestuur. Wij berusten echter niet, we ondernemen stappen om rond digitalisering te werken. En we hebben een dorpshuis waar vijf dagen per week dienstverlening is. We bevragen de 80-plussers in het Paradijs om te zien wat hun noden zijn. We ondersteunen veel lokale verenigingen, zo krijgt Paradijskermis 1.000 euro. In het centrum is een lokaal dienstencentrum, dat onder meer activiteiten organiseert in het kaartershuisje in Paradijs.”

Angelique beseft dat de behandeling van de deelgemeenten heel gevoelig ligt. “Maar voor mij vormt de stad een groot geheel. Er komt trouwens een tweede fusieronde aan, uit welk gehucht of gemeente je komt zal nog minder spelen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.