"Je kan er gif op innemen dat het aantal daklozen ook in Vlaanderen zal toenemen", stelt Veys. Volgens hem bevat het Vlaams regeerakkoord een groot lek onderaan de huurmarkt. "Zo hebben we vandaag met sociale verhuurkantoren (SVK's) een circuit waarin de meest kwetsbaren voorrang krijgen. Dit systeem vormt een opvangnet voor wie uit de private huurmarkt valt. De regering heeft beslist om dit opvangnet weg te halen door het SVK-puntensysteem te schrappen. De voorrang voor mensen met een hoge woonnood, zoals dak- en thuislozen, verdwijnt dus", verduidelijkt de sp.a'er.

Veys vindt dat een "zeer kortzichtige beslissing" op een moment dat de huurmarkt in een diepe crisis zit, waarbij jaarlijks 12.000 huurders met uithuiszetting bedreigd worden en de wachtlijsten voor sociale woningen recordhoogtes bereiken. Het gevolg is dat huurders die uit hun woning gezet worden niet langer terechtkunnen in de sociale huur.

Bovendien heeft de Vlaamse regering beslist dat kandidaat-huurders minstens 5 jaar in een bepaalde gemeente moeten gewoond hebben om toegang te krijgen tot een sociale woning. Die 'lokale binding' vormt volgens Maxim Veys een bijkomende muur voor dak- en thuislozen, die nergens gedomicilieerd staan. De 'noodwoningen' die de Vlaamse regering als oplossing naar voren schuift, wijst hij af omdat die per definitie tijdelijk zijn en de onderliggende problemen van deze huurders niet aanpakken.

"Als we dat lek niet snel dichten, zullen onze opvangstructuren snel dichtslibben. Bij gebrek aan doorstroommogelijkheden naar de sociale woonsector zullen veel dak- en thuislozen op straat terechtkomen. Als sp.a eisen we een apart circuit binnen sociale huisvesting voor de meest kwetsbaren. Zij moeten via extra woonbegeleiding vanuit een standvastige woonsituatie hun leven opnieuw kunnen opbouwen", besluit Veys.

(Belga)

"Je kan er gif op innemen dat het aantal daklozen ook in Vlaanderen zal toenemen", stelt Veys. Volgens hem bevat het Vlaams regeerakkoord een groot lek onderaan de huurmarkt. "Zo hebben we vandaag met sociale verhuurkantoren (SVK's) een circuit waarin de meest kwetsbaren voorrang krijgen. Dit systeem vormt een opvangnet voor wie uit de private huurmarkt valt. De regering heeft beslist om dit opvangnet weg te halen door het SVK-puntensysteem te schrappen. De voorrang voor mensen met een hoge woonnood, zoals dak- en thuislozen, verdwijnt dus", verduidelijkt de sp.a'er.Veys vindt dat een "zeer kortzichtige beslissing" op een moment dat de huurmarkt in een diepe crisis zit, waarbij jaarlijks 12.000 huurders met uithuiszetting bedreigd worden en de wachtlijsten voor sociale woningen recordhoogtes bereiken. Het gevolg is dat huurders die uit hun woning gezet worden niet langer terechtkunnen in de sociale huur.Bovendien heeft de Vlaamse regering beslist dat kandidaat-huurders minstens 5 jaar in een bepaalde gemeente moeten gewoond hebben om toegang te krijgen tot een sociale woning. Die 'lokale binding' vormt volgens Maxim Veys een bijkomende muur voor dak- en thuislozen, die nergens gedomicilieerd staan. De 'noodwoningen' die de Vlaamse regering als oplossing naar voren schuift, wijst hij af omdat die per definitie tijdelijk zijn en de onderliggende problemen van deze huurders niet aanpakken."Als we dat lek niet snel dichten, zullen onze opvangstructuren snel dichtslibben. Bij gebrek aan doorstroommogelijkheden naar de sociale woonsector zullen veel dak- en thuislozen op straat terechtkomen. Als sp.a eisen we een apart circuit binnen sociale huisvesting voor de meest kwetsbaren. Zij moeten via extra woonbegeleiding vanuit een standvastige woonsituatie hun leven opnieuw kunnen opbouwen", besluit Veys.(Belga)