In Meulebeke komt het personeel allemaal onder de hoede van algemeen directeur Tom Vanpoucke, die in de plaats treedt van de huidige secretaris van gemeente en OCMW. De financieel directeur neemt dan weer de plaats in van de vroegere gemeente- en OCMW-ontvanger.
...

In Meulebeke komt het personeel allemaal onder de hoede van algemeen directeur Tom Vanpoucke, die in de plaats treedt van de huidige secretaris van gemeente en OCMW. De financieel directeur neemt dan weer de plaats in van de vroegere gemeente- en OCMW-ontvanger. Mathieu Wullaert, 32 jaar jong en rasechte Meulebekenaar, is de zoon van Philippe Wullaert en Sabine Tuytens. Hij studeerde aan De Bron in Tielt en daarna volgde hij toegepaste economische wetenschappen, specialisatie financiering, aan de Gentse universiteit. Van 2008 tot 2013 werkte hij in het Belfiuskantoor in Meulebeke. Op 1 februari 2013 startte hij als beleidsmedewerker financiën aan de zijde van toenmalig gemeenteontvanger Bernard Devolder. Op 1 juni 2016 werd Mathieu bevorderd tot financieel beheerder van de gemeente en het OCMW Meulebeke."Mijn professionele taken binnen de gemeente situeren zich op verschillende vlakken", opent Mathieu Wullaert. "Zo ben ik verantwoordelijk voor het opstellen van het meerjarenplan en de aanpassingen die hier mogelijks aan nodig zijn. Dat is vergelijkbaar met het opstellen van de vroegere begroting. Vanaf 2020 zullen alle gemeenten verplicht zijn één meerjarenplan op te maken zowel voor de gemeente als het OCMW. Wij hopen daarmee al in 2019 van start te kunnen gaan. Het bestuurscollege van de gemeente beslist wat er moet gebeuren en vervolgens is het mijn taak het financiële luik op te maken.""De krediet- en wetmatigheidscontrole van beslissingen met budgettaire en financiële impact en de correcte naleving van de wet op overheidsopdrachten, de invorderingen van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten en de evolutie van de budgetten zijn domeinen die mijn volle aandacht vergen.""Verder moet ik eveneens instaan voor het voeren van de boekhouding en het opmaken van de jaarrekeningen. Ervoor zorgen dat alle belastingen regelmatig, correct en tijdig worden geïnd, staat ook op mijn functiekaart. Tot mijn verantwoordelijkheid behoort ook het opzetten en uitvoeren van een financieel beheerscontrolesysteem. Doel daarvan is de correctheid van de gepubliceerde gegevens te waarborgen, de wettigheid en regelmatigheid van de beslissingen te verzekeren en fouten en misbruiken te vermijden.""In de uitvoering van mijn functie zal ik de managementsorganisatie volledig ondersteunen en proberen bij te dragen tot een optimale communicatiestroom tussen management en het bestuur. Ik vind het een boeiende job. Ik vind het belangrijk om mee te denken en te waken over wat er met de gemeenschapsgelden gebeurt", geeft Mathieu Wullaert tot slot nog mee.(LB)