"Het draaide al een hele tijd niet goed meer", weet Wim De Coninck, voorzitter N-VA Kortemark. "Onze samenwerking met Mark verliep niet meer goed en hij kwam ook niet meer naar onze fractievergaderingen. Hij deed alleen nog zijn eigen zin en dat is jammer, want zo willen wij niet werken. We proberen als oppositie constructief samen te werken en niet op de man te spelen. Als het zo is dat Mark definitief stopt als raadslid, dan komt er voor N-VA Kortemark iemand anders in zijn plaats in de raad."
...

"Het draaide al een hele tijd niet goed meer", weet Wim De Coninck, voorzitter N-VA Kortemark. "Onze samenwerking met Mark verliep niet meer goed en hij kwam ook niet meer naar onze fractievergaderingen. Hij deed alleen nog zijn eigen zin en dat is jammer, want zo willen wij niet werken. We proberen als oppositie constructief samen te werken en niet op de man te spelen. Als het zo is dat Mark definitief stopt als raadslid, dan komt er voor N-VA Kortemark iemand anders in zijn plaats in de raad." Mark Pollentier, die 8 jaar zetelde als N-VA-raadslid en al 33 jaar politiek actief is in de gemeente, reageert fel op de uitspraken van N-VA Kortemark: "In februari 2019 werden interne bestuursverkiezingen gehouden bij onze lokale N-VA-afdeling. De maskers vielen definitief af, want een kliek van nieuwelingen had afgesproken om voor niemand van het toenmalige bestuur te stemmen, maar enkel voor zichzelf, met als gevolg dat ervaren bestuursleden opzij werden gezet. Twee bestuursleden hadden de bui zien hangen en waren al geen kandidaat meer. Op één dag werden dus de mede-oprichters van de afdeling, gewezen voorzitter en ondervoorzitter opzij gezet. Enkel de gewezen secretaris, een absoluut werkpaard, gaf men net genoeg stemmen om alle werk te blijven doen, terwijl men zijn vrouw liet vallen. Naar de buitenwereld toe liet men graag uitschijnen dat ik het probleem was. Maar dat is niet zo, want iedereen die niet binnen het nieuwe kraam paste, moest eruit.""Tijdens de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen werden er in eigen rangen al messen getrokken. Weken, maanden zaaide men bewust onderling verdeeldheid door ruzie te stoken op basis van leugens. Veel verzoeningspogingen met medewerking van een N-VA- bewegingsverantwoordelijke draaiden telkens uit op een wapenstilstand, helaas van zeer korte duur. Na het elimineren van alle vaste waarden uit het bestuur van N-VA Kortemark, was het hek volledig van de dam. Enkel ikzelf was en bleef als raadslid automatisch lid van het partijbestuur. Onnodig te vertellen hoe leuk de sfeer er was. Jarenlang had deze kliek alles ondernomen om hechte onderlinge vriendschappen te doorbreken en daarna de mensen zelf kapot te krijgen, door leugens en gestook. Verkiezingen kan je niet winnen terwijl je in de rug aangevallen wordt. Gemeentelijke politiek doe je in groep, liefst niet uit eigenbelang en persoonlijk gewin.""De gewezen bestuursleden lieten zich uitschrijven uit N-VA Kortemark, maar bleven trouw aan N-VA nationaal. Ik kon dit als raadslid niet en stond aldus voor de verscheurende keuze: hoewel ik nog de zienswijze van N-VA in grote lijnen blijf volgen, kan ik me onmogelijk nog langer vereenzelvigen met mensen die zo denken aan politiek te moeten doen. Het is dan ook met pijn in het hart dat ik aankondigde dat ik in de toekomst niet meer kan en wil zetelen als raadslid van deze afdeling. Wat de toekomst zal brengen, daar moet ik me nog over bezinnen, ik weet nog niet of ik als onafhankelijk raadslid blijf zetelen. Dit was een heel harde noot om kraken, maar tegelijk valt er een zware last van me af omdat ik nu niet meer hoef te doen alsof", besluit Pollentier. (JD)