Marijke Ostyn (62) behaalde bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 605 voorkeurstemmen. Zij kreeg echter geen schepenambt in de onuitgegeven coalitie SP.A/Groen, Open VLD en N-VA. Annick Vandebuerie, Jacques Maelfait en Eddy Glorieux werden wel schepen met respectievelijk 618, 552 en 325 stemmen achter hun naam. Dit zorgde voor enig ongenoegen bij Marijke. "Ik voel mij bedrogen en mijn kiezers ook....